Wyszukiwarka: dziecku (felietony)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dziec­ku — zgromadziliśmy 3 teksty.

Poradnik ZBycia #22

Czy zas­ta­nawiałeś się kiedyś nad dziećmi?
A kon­kret­niej i pew­nie bar­dziej pop­rawnie, czy właści­wie, czy zas­ta­nawiałeś się po­ważnie nad de­cyzją czy nie chciałbyś po­siadać swoich?
Każdy kiedyś ma taką myśl w głowie.
Jest to pewna [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 6 maja 2015, 20:10

Poradnik ZBycia #23

Zwie­rze naj­lep­szym przy­jacielem człowieka.
Oczy­wiście, że tak!
Dla­tego tak często się zdarza, że rodzi­ce aby nau­czyć swo­je dziec­ko poczu­cia od­po­wie­dzial­ności ku­pują mu piękne­go małego pies­ka lub słodziut­kiego małego ko­cia­czka (ewen­tual­nie jeszcze wchodzą w grę [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 10 maja 2015, 18:05

Fyrfleton z boiska.

Tak zwa­na " Wiara Lecha", czy też in­ne ki­bol­sko - pseudo­pat­riotyczne ug­ru­powa­nie nie tak daw­no dało znać o so­bie wyw­le­kając na sta­dion ob­raźli­wy ba­ner z an­ty li­tew­skim hasłem. Tych grup jest całe [...] — czytaj całość

felieton • 10 września 2013, 11:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:03Indygoo sko­men­to­wał tek­st Kiedy miłość przechodzi samą [...]

dzisiaj, 17:01Cris sko­men­to­wał tek­st Brak przez ''niektórych'' ak­ceptac­ji, [...]

dzisiaj, 16:59Starlight. sko­men­to­wał tek­st Zawsze byłam ro­man­tyczką- ...wie­rzyłam w [...]

dzisiaj, 16:58yestem sko­men­to­wał tek­st wietrzna miłość

dzisiaj, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Zawsze byłam ro­man­tyczką- ...wie­rzyłam w [...]

dzisiaj, 16:52nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Czubek góry lo­dowej? Człowiek, który [...]

dzisiaj, 16:52yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy miłość przechodzi samą [...]

dzisiaj, 16:52Starlight. sko­men­to­wał tek­st Zawsze byłam ro­man­tyczką- ...wie­rzyłam w [...]

dzisiaj, 16:50Reynold sko­men­to­wał tek­st Czubek góry lo­dowej? Człowiek, który [...]

dzisiaj, 16:49yestem sko­men­to­wał tek­st Czubek góry lo­dowej? Człowiek, który [...]