Wyszukiwarka: zmartwienie (erotyki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zmar­twienie — zgromadziliśmy 1 tekst.

Ostatni Raz

Jeszcze raz tam popłyne by spa­kować ma­nat­ki,
zab­rać stamtąd swo­je grab­ki, nie mówiąc nic
(...ćsi...)
Za­palić znicz i z dy­mem odpłynąć za­palając po­hybel na nim dziś.

Minąć os­tatni za­pach nie po­wie­dzieć co mam w [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 25 marca 2017, 21:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

wczoraj, 23:20yestem sko­men­to­wał tek­st Przestroga

wczoraj, 23:14yestem sko­men­to­wał tek­st Wiara w dob­ro - [...]

wczoraj, 23:12yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 22:23Cris do­dał no­wy tek­st Wiara w dob­ro - [...]

wczoraj, 22:22Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

wczoraj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]