Wyszukiwarka: przypadek (erotyki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­padek — zgromadziliśmy 2 teksty.

Jeden dzień

Pat­rząc na Ciebie chcę wiedzieć
Kiedy mus­kasz mo­je ra­mię
że nie jest to przypadek.
Łapać Twój uśmiech
słyszeć bezgłośne "ja wiem"
wyob­rażam so­bie, że też chcesz.

Boję się
pop­suć choć je­den dzień
świado­mie ra­nię siebie.
Chcę byś wiedział,
mów [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 12 lipca 2012, 16:22

...

Całko­wity przy­padek o ile istnieje
Poz­wo­lił dziś poczuć ciepło Twe­go ciała
Kil­ka słów tyl­ko chciałem po­wie­dzieć
Ba­nal­nych o szczęściu które­go Ci życzę
Nie dałaś mi skończyć, zacząć nawet
Wtu­liłaś się tyl­ko w mo­je ramiona
... 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 11 września 2015, 16:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie narze­kaj na klatkę [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Z myśle­niem jest po­dob­nie, [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st każdy wo­li z kimś [...]

dzisiaj, 00:32yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jest godzien zaufa­nia [...]

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Wariaci są be­zimien­ni.  

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st Dobre ar­gu­men­ty nie is­tnieją, [...]

dzisiaj, 00:01yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy win­ny być je­dynie [...]

wczoraj, 23:59yestem sko­men­to­wał tek­st jeśli nie nau­czysz się [...]

wczoraj, 23:55yestem sko­men­to­wał tek­st *