Wyszukiwarka: pi��kne prawdziwe s��owa (erotyki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi��kne praw­dzi­we s��owa — zgromadziliśmy 25 tekstów.

Smak żądzy

Smak żądzy

Wy­gięte ciało
Cze­kające na szept sączący się z moich ust
Myśli tysiące
Tych z naj­dal­szych za­kamarków sma­kowi­tych żądz
I ser­ce kołaczące
Oczy ot­warte
Język błądzący po spie­czo­nych ustach
Wreszcie szeptam
Przyg­ry­zam uszko delikatnie
Za­palam iskrę
Płomień roz­le­wa się sza­lonym tempem
Już nie wiesz, co jest praw­dzi­we
Do­tyk języ­ka natarczywy
A może ob­ra­zy napływające z marzeń
Od­dech jest ciepły
Dłonie z wprawą artysty
Tra­fiają w struny
Grają
Me­lodię pięknej miłości
Przep­la­tanej sma­kiem żądzy

Władysław An­drzej Bobrzycki 

erotyk
zebrał 28 fiszek • 20 maja 2013, 15:32

Kamil, Basia

Ba­sia, płocha dziewczyna
pud­ro­wała swo­je lica
by być słod­ka jak malina
łasiła się wokół jak kocica

Kamil
Choć na samą myśl o ożenku
wołał ze strachu S O S
Nie oparł się Ba­si wdzięku
i przyszedł ka­waler­stwa kres

Choć dziew­czyn znał tysiączki
to ani z Ania, ani z Kasią
za chwilę wy­mieni obrączki
z je­dyną ukochaną Basią

Niech na no­wej życia drodze
w dzieciach i majątku
Bóg błogosławi Wam srodze
by­cie kocha­li się z miłości,
nie z rozsądku 

erotyk
zebrał 19 fiszek • 30 lipca 2014, 20:21

Nocny taniec

Za­nurzo­ne w rytm tańca,
na­gością swe­go ciała.
W pościeli różańca,
noc im przygrywała.

W ob­ra­zie miłości,
ocza­mi pie­szcząc brwi.
Zaos­trza ich zmysły.
Wzbudza dzi­kość krwi.

W dreszczach podniecenia,
w cud­nych krop­lach potu.
Całując namiętnie.
Dos­tają polotu.

Gruczołami smaków,
roz­chy­lane uda.
Nic ich nie powstrzyma.
to praw­dzi­we cuda.

Smak te­go zjawiska,
to kraina czaru.
Nie przes­taną szybko,
pieścić swe­go daru.

Roz­grza­ne do granic,
miękną pod wilgocią.
Za­nurzając w sobie,
z ścis­kającą mocą.

Drżąc w roz­koszy rytmów,
w tańcu przyjemności.
Są te­raz jed­nością .
Dzień tu nie zagości. 

erotyk
zebrał 14 fiszek • 3 sierpnia 2013, 14:28

Fantazje...

Każda li­tera pi­sana przez ciebie
lek­ko mus­ka moją skórę, wywołuje
dreszcz a sta­wiane przecinki
na­kazują mi roz­chy­lać uda
czuję sie lek­ka i wilgotna
jak mgiełka,kto­ra zrasza me płatki
czy­tając ko­lej­ne twe zdania
wol­no pod­ciągam koszulkę
dłon zaczy­na wed­rowke,po sciezkach
niez­na­nych,za­puszcza sie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 13 fiszek • 18 października 2012, 08:50

Kołysanie...

Kołysanie


W je­zio­rze roz­koszy po szyję
pływa­my dziś ra­zem ma miła

ja Ciebie w nim całą obmyję
w uścis­ku Twym jest mo­ja siła

Gwiaździs­te niebo nad nami
i blask Twych oczu to jedno

chcesz wziąć moimi rekami
tę rozkosz [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 12 fiszek • 15 stycznia 2014, 06:50

teoria ciała

miłość

zbyt cierpką
do­tykam

z podziwem

przed każdym kęsem
do szpiku

wyobraźni

ucząc siebie
s m a k u do granic

Ciebie 

erotyk
zebrał 11 fiszek • 2 marca 2018, 20:53

Spragnieni siebie

...wreszcie nad­szedł ten dlu­go ocze­kiwa­ny moment
gdy nasze us­ta wdarły sie w siebie,namolnie
na­miet­nie,szyb­ko,na oślep,pieknie
jak sprag­niona,kto­ra zachłys­tu­je sie szklanką wody
on mnie nie sma­kował...on mnie pochłaniał
brał jak chciał,a ja stałam sie te­go wieczoru
cichą pod­daną,nie wzbra­niałam sie
był niecier­pli­wy i tak głodny...muskał
zachłan­nie swy­mi wil­gotny­mi ustami
ogar­ne­la mnie błogosc,kto­ra pozbawia
całko­wicie władzy nad ciałem
spi­jałam po­całun­ki jak wo­de...gasząc pragnienie
prag­nienia kto­rego nie można ugasic...
cała Two­ja...na z a w s ze.

Odtwórz  

erotyk
zebrał 10 fiszek • 22 października 2012, 21:46

Jestes....

...miała kiedys cie dosyc
nie mys­le ty­mi kategoriami
czy będę miała cie dosyc
za­nużam sie w tobie
w tym bez­kre­sie mys­li mojej
i wie­cznie duszy spragnionej
ciepłego przy­tule­nia,do­tyku twej drzącej dłoni
i po­daru­je ci mój kochanku
doz­nań bez­mier­nych,fal na­miet­nosci ,bystrej [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 10 fiszek • 8 listopada 2012, 10:46

Definicja miłości

Miłość to ból i kajdany
Z miłością spot­kasz się wszędzie
Miłość to tros­ki i rany
A jed­nak miłość to szczęście

Mar­ty­na S. 

erotyk
zebrał 10 fiszek • 20 czerwca 2013, 22:08

Miłość nigdy nie ginie, jest serca dla serca darem...

Jak zdo­być Two­je ser­ce, za­daję so­bie pytanie!
Byś mnie tak po­kochał, jak ja Ci jes­tem oddana!
Wierzę, że mnie po­kochasz, bo nig­dy się nie poddaję.
Bo mo­je jest sil­ne uczu­cie, na­wet jak Ci inaczej wydaje.

Otoczę [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 8 fiszek • 1 września 2015, 09:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:07Eufemia do­dał no­wy tek­st Ludziom zwyk­le wy­daje się, [...]

dzisiaj, 16:01kirke13 sko­men­to­wał tek­st Jestem jak po­wiew wiat­ru,jak [...]

dzisiaj, 15:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 15:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 15:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 14:27fyrfle do­dał no­wy tek­st 21.11.2018r.  

dzisiaj, 12:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Opowieść

dzisiaj, 12:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]