Wyszukiwarka: niebie (erotyki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebie — zgromadziliśmy 52 teksty.

Muzyka dusz...

Do­tykam cię
a ty dłoń moją prowadzisz
do miej­sc sekretnych
uno­sisz się
i opa­dasz jak płatek
tar­ga­ny wiatrem
jak piórko...
ścis­kam cię mocno
by upew­nić się czy to nie sen
i us­ta­mi przywieram
do twoich ust
nies­po­koj­nych, drżących
spragnionych
łapczywie
spi­jamy słowa swoje
niewypowiedziane
te z głębi duszy
które [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 99 fiszek • 8 lutego 2014, 11:16

~~Miłością mi będziesz..~~

Odtwórz


Miłością mą będziesz kiedy noc nadejdzie
Zmysłami w obłokach kiedy księżyc wzejdzie

Smak twych po­całunków roz­budzi mnie całą
Rąk swoim do­tykiem pieśc dziś mo­je ciało

Od­dam się z roz­koszą Twoim po­całun­kom
Miłosną syn­fo­nią noc mi­nie zbyt [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 37 fiszek • 4 października 2012, 00:21

Opowieść O Dwóch Połówkach

Zain­spi­rowa­ne cytatem

Roz­dzieliła się pew­na dusza na dwie połowy
Wyglądała niczym dzi­woląg, co ma dwie głowy
Owe połowy udały się w in­nym świata kierunku
Pragnęły się ra­zem złączyć, lecz nie było ratunku

Opadły na świat, gdzieś [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 21 fiszek • 28 lutego 2012, 14:48

W niebie

Przep­lećmy swe ciała
W miłos­nym uścisku
Niech na­miętność zadziała
Siłą lecące­go pocisku

Dłońmi splecionymi
Us­ta­mi spragnionymi
Ciał ma­gią zmysłem
Kochając się z zamysłem

Od­da­nia całego siebie
W har­mo­nii pożądania
Żeby było jak w niebie
Gdy ciało się słania

Kon­wul­sja­mi roz­koszy pełnej
W za­pom­nieniu zupełnej
Po­kaza­niu pa­ni swej
Ek­sta­zy pamiętnej 

erotyk
zebrał 17 fiszek • 2 września 2012, 01:31

SZCZEROŚĆ

SZCZEROŚĆ

Po­kochałem cię za jed­no słowo
Perłowo, se­ledy­nowo dźwięczne.
Po­kochałem cię tak kolorowo
Jak­bym barw miał za­soby tysięczne.

Słowo gra­nat, słowo wy­buch jasny
Uderzyło mnie jak taranem.
Te­raz wiem już na pew­no. Nim zasnę
W płomień zmienię te oczy kochane.

Różne [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 14 fiszek • 3 czerwca 2014, 00:50

....

Miłości ma
błęki­cie na niebie
pro­mieniująca is­kro namiętności....
pozwól by chwi­la z tobą,
stała się...
przyszłością...
teraźniejszością...
ale nig­dy nie przeszłością. 

erotyk
zebrał 12 fiszek • 29 lipca 2015, 20:44

Obłokiem namiętności

zap­roszę Cię kiedyś Kocha­nie do siebie
pójdę po dzba­nek i filiżankę
a Ty usiądziesz i będziesz jak w niebie
od­mierzę Ci ciepłej miłości szklankę
wy­pijesz jej łyka ot delikatnie
oce­nisz i po­wiesz ja­ki jej smak
wiesz prze­cież że dusze nam bratnie
bo dzieli nas trochę już wspólnych lat
sie­dzisz wciąż cicho i pi­jesz powoli
spoglądasz na mnie swym tkli­wym wzrokiem
twa ręką wciąż czu­le moją miętoli
na­miętność kroczy do nas z urokiem 

erotyk
zebrał 11 fiszek • 30 maja 2014, 12:50

Poranek

Oczy ot­wierasz w pachnącej pościeli leżąc
Wy­ciągasz ręce chłonąc wstający dzień
Za­pach ka­wy budzi two­je zmysły
A ona wpółna­ga z pro­mien­nym uśmiechem
Wi­ta cię z kuchni - Dzień dob­ry kochanie
Jej wi­dok budzi po­ran­ne żądze
Ero­tyczny za­pach porannego [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 10 fiszek • 5 września 2013, 07:13

Jak w niebie

Twój głos
śmiech
dotyk
objęcia
pocałunek
bi­cie serca

Świt
południe
popołudnie
wieczór
noc

Godzi­ny jak sekundy
sen jak ja­wa, ja­wa jak sen
je­dynie w Ciebie wpatrzona
za­pom­niałam przeżyć os­tatnie dni
wy­bijając rytm uderzeń zegara
dłonią na Two­jej dłoni

Tęskno­ta zjadła mnie do sa­mych kości
biel przeświet­la ciało przy­wykłe już do radości
wszys­tkie kom­pa­sy, ze­gary i wiado­mości wska­zują Ciebie
tyl­ko przy To­bie czuję się... jak w niebie 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 8 marca 2013, 17:06

Sen

Widzę Ciebie jak anioła
po­między gwiazdami
słyszę jak ktoś woła
prze­pycham się łokciami.

Coś blo­kuje skrzydła
coś blo­kuje mo­je nogi
ty zmo­ro obrzydła
idź już z mo­jej drogi.

Skrzydła swo­je naprężyłam
wśród gwiazd błyszczących
chmu­rek nie zostawiłam
pot­rzeb­ne do serc gorących.

Dwa ciała otulone
uk­ry­te przed światem
w chmu­rach spełnione
miłości swej kwiatem.

Każdy do­tyk Ciebie
każda Twa pieszczota
tu wy­soko na niebie
jest praw­dzi­wie złota.

Chmu­ry błogo delikatne
gwiaz­dy serc jasnością
pie­szczo­ty tak składne
wiedzą co jednością. 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 11 lutego 2014, 18:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie narze­kaj na klatkę [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Z myśle­niem jest po­dob­nie, [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st każdy wo­li z kimś [...]

dzisiaj, 00:32yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jest godzien zaufa­nia [...]

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Wariaci są be­zimien­ni.  

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st Dobre ar­gu­men­ty nie is­tnieją, [...]

dzisiaj, 00:01yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy win­ny być je­dynie [...]

wczoraj, 23:59yestem sko­men­to­wał tek­st jeśli nie nau­czysz się [...]

wczoraj, 23:55yestem sko­men­to­wał tek­st *