Wyszukiwarka: zmartwienie (dzienniki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zmar­twienie — zgromadziliśmy 1 tekst.

Oczekiwanie

Cze­kam siedząc na brze­gu łóżka.
Te­lefon mil­czy a mo­je myśli biegną złą trasą.
Cze­kam siedząc na brze­gu łóżka.
"Użyt­kownik ma wyłączo­ny te­lefon... "
Żeby tak mo­je myśli na chwi­le mogły się wyłączyć.
Cze­kam siedząc na brze­gu łóżka.
Zatapiam [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 18 lutego 2014, 02:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 22:23Cris do­dał no­wy tek­st Wiara w dob­ro - [...]

wczoraj, 22:22Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

wczoraj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

wczoraj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

wczoraj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

wczoraj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

wczoraj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

wczoraj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]