Wyszukiwarka: przypadek (dzienniki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­padek — zgromadziliśmy 21 tekstów.

...

Słyszę tyl­ko tętniącą krew i bi­cie co­raz szyb­sze mo­jego ser­ca.. Emoc­je nie mają ujścia... w tym sta­nie mogę tyl­ko jed­no: kochać i kocham miłością szczerą pros­to z głębi ser­ca. Miłością naiwną , [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 10 czerwca 2016, 12:49

14.11.2016r.

No to ma­my pier­wszy atak zi­my w do­linie. Na­leżało się go spodziewać po tym jak góra­le wo­zili w os­tatnich dniach znaczne ilości opału na zimę, a więc drew­na, mułu, węgla, a nawet [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 14 listopada 2016, 08:11

09.04.2014r.

Dziś nie­dziela Pańska, a wczo­raj był sza­bas- także Pański. Od początku świ­tu ta nie­dziela piękna pełna słońca i proczłowie­czo­dob­rych myśli , które lęgną się w nas jak mi­liar­dy pro­mieni słonecznych i tworza [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 9 marca 2017, 07:37

O Miłości - całość

Znaj­duję ją już za­nim tram­waj zat­rzy­ma się i poz­wo­li jej wy­siąść. Spoglądam na nią z da­leka. Boże, jak ona pięknie wygląda. Ja­ka ona jest śliczna. Mój wzrok skiero­wany jest pros­to na nią, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 25 sierpnia 2014, 22:45

jutrzenka.

Duchu poez­ji, gdzie jes­teś? Cze­mu tyl­ko nielicznych naz­naczasz swym piętnem? Co ze wszys­tki­mi na­kar­miony­mi w młodości ro­man­tyzmem, co z ty­mi, którzy zbyt wiele widzieli już filmów, zbyt wiele przeczy­tali ba­jek? Dlacze­go jednym [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 6 kwietnia 2014, 22:29

przypadkiem.

gdy­bym pot­ra­fiła, wycza­rowałabym ,,przy­padek'', chwilę, by na chwi­le zawrócić i w tam­tej chwi­li pójść za Tobą.
powróciłabym do chwi­li, w której de­fini­tyw­nie po­wie­dzieliśmy so­bie ,,cześć''. nie poz­wo­liłabym so­bie odejść.
dzi­siaj roz­cza­rowa­nia, żal, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 6 grudnia 2015, 14:13

Wigilia Zielonych Świąt cz. 1

Jest so­bota. Wi­gilia Zielo­nych Świat. Wyp­ro­wadziłem Mi­kiego. Ciocia Zo­sia i Wuj Stach, w tym cza­sie jed­li śniada­nie, zas­ta­nawiając się czy chcą jechać. Kiedy przyszedłem nie są jeszcze zde­cydo­wani i proszą mnie bym [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 9 lipca 2014, 09:00

Moje prywatne antidotum bez happy endu...

Kiedyś przez przy­padek upuściłam swo­je ser­ce na podłogę, a że ser­ca są kruche, roz­trzas­kało się ono na ma­lut­kie ka­wałeczki. Małe, ma­lut­kie, ma­lusieńkie... Tak długo próbo­wałam je pos­kle­jać, złożyć, spra­wić, by wyz­dro­wiało. Tak [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 24 czerwca 2012, 14:55

kawalek zycia zony marynarza...

Jak to jest z ta mi­los­cia na poczat­ku? Wal­czysz kaz­de­go dnia o wzgle­dy. Wreszcie sie uda­je-zos­ta­jecie pa­ra. Ko­lezan­ki zaz­droszcza Ci chlo­paka, kil­ka osob cze­ka na Two­je pot­kniecie, gar­sta zyczy wam dob­rze, a [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 16 lipca 2013, 23:31

Gdybyś

Widzisz, gdy­byś przed­rzeć się umiał przez mo­je mury..

Gdy­byś usłyszał mo­je praw­dzi­we słowa, krzyczące spod fałszy­wej obojętności..
Gdy­byś zechciał mną wstrząsnąć i ka­zał mówić całą prawdę.
Opo­wie­działabym Ci co u mnie.Tak nap­rawdę. Opowiedziałabym [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 maja 2017, 21:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

wczoraj, 23:20yestem sko­men­to­wał tek­st Przestroga

wczoraj, 23:14yestem sko­men­to­wał tek­st Wiara w dob­ro - [...]

wczoraj, 23:12yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 22:23Cris do­dał no­wy tek­st Wiara w dob­ro - [...]

wczoraj, 22:22Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

wczoraj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]