Wyszukiwarka: pi������kne prawdziwe s������owa (dzienniki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi������kne praw­dzi­we s������owa — zgromadziliśmy 78 tekstów.

Z pamiętnika pasjatki życia.

Nie ro­zumiesz, praw­da?. Nie ro­zumiesz, choć chcesz mnie zro­zumieć.
Mówisz, żejes­tem ta­ka młoda, nie znam życia.
My­lisz się, znam życie. Spo­tyka­my się ze sobą, jest moim przy­jacielem. Trzy­mam je za rękę, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 38 fiszek • 2 maja 2013, 16:50

Wstań, mała!

Nig­dy więcej, proszę nie myśl że coś cię w życiu ominęło.
Nig­dy więcej, proszę nie wiń ludzi za to co wnieśli do two­jego życia.
Nig­dy więcej, proszę nie żałuj te­go co do tej [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 10 fiszek • 17 lipca 2017, 20:42

24 -27.03.2017r.

PIĄTEK

W tu­tej­szym PGR oprócz ho­dow­li bydła mleczne­go zaj­mują się też ho­dowlą kar­pi. Tak więc kiedy na po­toku, który wpływa do tych stawów i po­tem wypływa z nich, tamę wy­budo­wały bob­ry, to decyzja [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 27 marca 2017, 10:13

wspomnienia .

cza­sem widzę Cie ocza­mi wyob­raźni . zak­ra­dasz się , czaisz w naj­dal­szych zakątkach podświado­mości by w naj­mniej od­po­wied­ni mo­men­cie powrócić . przy­pomi­nasz mi o tym wszys­tkim co było , cho­ciaż cza­sem zastanawiam [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 19 kwietnia 2014, 20:47

Potwór zwany d ...

Po­woli tracę już siły. Nie wiem jak mam so­bie z tym radzić, więc w efek­cie po pros­tu te­go nie ro­bię. Wielu uz­nałoby, że mogę prze­sadzać, że mam z cze­go się cie­szyć. Lecz [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 7 fiszek • 8 sierpnia 2015, 01:57

17.08.12 (22:17)

Daw­no w te pro­gi nie zaglądałam. Pajęczy­ny, kurze. Fu, trze­ba na no­wo ruszyć.

Dużo się u mnie poz­mieniało. Cha­rak­ter, poglądy. I hu­mor całkiem in­ny. Jes­tem na eta­pie za­mula­nia, smu­cenia się. Często myślę, że [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 7 fiszek • 17 sierpnia 2012, 22:32

w braku odpowiedzi pod myślą LiaMort

http://www.cytaty.info/mysl/spogladalawoknoposzukujac.htm

hm

wiesz co
cza­sem wychodzę na balkon
dzi­siaj aku­rat na kawę i paiero­sa z to­warzys­twem myśli które mi tu­taj pa­sują, więc poz­wolę so­bie je przytoczyć

gdy pat­rzę nocą na pus­te uli­ce pełne światła la­tar­ni i w [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 7 fiszek • 6 lutego 2016, 01:00

* * *

Porzu­ciłaś miłość dla kil­ku chwil przy­jem­ności, zos­ta­wiłaś rodzinę bo miała in­ne zda­nie niż Ty, wyb­rałaś JE­GO bo chciałaś zmienić wszys­tko na przekór tyl­ko czy ta dro­ga pro­wadzi
do wie­czne­go szczęścia i miłości [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 7 fiszek • 15 listopada 2015, 18:33

* * *

Miałam sen.
Po­jawiłeś się i za­raz po­tem uderzyło mnie og­romne zniecier­pli­wienie. Ta­kie które os­tatnio niemalże w każdej chwi­li to­warzyszy mi na co dzień. Po­zawer­balne po­nag­le­nie. Nie wiem skąd we mnie się bie­rze ten [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 29 czerwca 2016, 18:35

Samotność

Będąc sa­mot­ni dochodzi­my do różnych rzeczy, zaczy­namy zauważać i do­ceniać to co było dla nas niczym. Każdy ko­lor, ob­raz lub zdjęcie mówią nam więcej niż in­ni dadzą radę dos­trzec. Życie zaczy­na być [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 24 lipca 2014, 18:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście