Wyszukiwarka: angielsku (dzienniki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: an­giel­sku — zgromadziliśmy 47 tekstów.

Erasmusowe głupotki

Ka­fete­ria na lyońskim uni­wer­sy­tecie. Niemal z każdej stro­ny do­biega mnie szum rozmów, stu­kanie tac, plas­ti­kowych ta­lerzy i sztućców. Co parę mi­nut da­je się słyszeć chodzący auto­mat do ka­wy i pi­kanie mik­ro­falówki. Siedząc [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 10 listopada 2016, 17:32

14-18.02.2019r. cz.2

PIĘTNASTY

Z biegiem lat do­ras­ta­my do swo­jego miej­sca na ziemi. Zawłada na­mi mądrość i pot­rze­ba opo­ki w ukocha­nej oso­bie, w ciep­le do­mowe­go og­niska, które miłością. Pot­rze­buje­my ka­wałka ra­ju, którym jest przy­domo­wy ogród. Dookoła [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 19 lutego 2019, 07:31
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:16Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 20.05.2019r.  

dzisiaj, 22:43 wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

dzisiaj, 22:19zatopiony.wrak. do­dał no­wy tek­st fale

dzisiaj, 22:19Pieschopata do­dał no­wy tek­st Jesteś dla mnie wszys­tkim, [...]

dzisiaj, 22:01finezja sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 21:55RozaR do­dał no­wy tek­st Ktoś coś ro­bi

dzisiaj, 21:46Cropka sko­men­to­wał tek­st Kropelkowa dro­ga

dzisiaj, 21:44Cropka sko­men­to­wał tek­st zmo(ę)czona tra­wa