Wyszukiwarka: zielona mila (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zielo­na mi­la — zgromadziliśmy 5 tekstów.

Pra­wie co noc gdy leżę w łóżku... Myślę o wszys­tkich, których kochałem, a których już nie ma. Myślę o mo­jej pięknej Ja­ne... jak ją stra­ciłem wiele lat te­mu. I myślę o tym [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 49 fiszek

Może już nie py­tasz sze­roko ot­warty­mi ocza­mi dziec­ka, które dos­tało nies­podziewa­nie w twarz: dlacze­go? Te­raz, gdy spo­tyka cię ja­kaś ra­dość, już wiesz, że przyj­dzie wyrówna­nie - cier­pienie. Zaob­serwo­wałeś może jeszcze coś więcej. [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 41 fiszek

Cza­sami Zielo­na Mi­la wy­daję się ta­ka długa. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Zielo­na ziemia, po­wiadasz? Jest w niej wiele te­matów dla le­gen­dy, cho­ciaż ją dep­czesz w pełnym blas­ku dnia. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Jeśli nie wie­rzysz w duszę, mu­sisz prze­cież uz­nać, że ciało two­je żyć będzie ja­ko tra­wa zielo­na, ja­ko obłok. Jes­teś prze­cież wodą i prochem. 

cytat
zebrał 7 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:47dark smurf sko­men­to­wał tek­st Była tam miłość Ale nie [...]

dzisiaj, 16:46Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Była tam miłość Ale nie [...]

dzisiaj, 16:45natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przez swoją zaz­drość, ob­rzydza­cie [...]

dzisiaj, 16:43Cykam sko­men­to­wał tek­st Ufając so­bie, rozróżniasz sta­ny [...]

dzisiaj, 16:42dark smurf sko­men­to­wał tek­st Była tam miłość Ale nie [...]

dzisiaj, 16:42Cykam sko­men­to­wał tek­st Kiedy jest brak zaufa­nia, [...]

dzisiaj, 16:42Adnachiel sko­men­to­wał tek­st nie po­zos­tał mi po [...]

dzisiaj, 16:42liliowięc sko­men­to­wał tek­st smoki u nóg

dzisiaj, 16:39dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 16:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st Stając się dłużni­kiem, sta­jesz [...]