Wyszukiwarka: zdjęcia (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zdjęcia — zgromadziliśmy 2 teksty.

Nic z te­go, wra­cają tyl­ko chwi­le. I naj­częśćiej nierucho­me jak zdjęcia. Tęskno­ta za ni­mi jest jak krzyk. 

cytat
zebrał 104 fiszki

Sie­działem przy ok­nie, ga­piąc się na traw­nik. Pięknie wys­trzyżony. Ro­biłem zdjęcia tej pus­tej tra­wy, prze­suwając po niej obiek­ty­wem, aż tra­fiłem na mały kop­czyk. I wte­dy rozpłakałem się po raz pier­wszy. Na pogrzebie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 14 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziś na ba­zarze­zobaczyłam dwóch [...]

dzisiaj, 18:29Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Dziś na ba­zarze­zobaczyłam dwóch [...]

dzisiaj, 18:05M44G sko­men­to­wał tek­st List: Je­sień wzno­si się [...]

dzisiaj, 18:03Cykam sko­men­to­wał tek­st Przestrzeń Tran­scen­dental­na, to Boża [...]

dzisiaj, 17:52Cris sko­men­to­wał tek­st Nie zaw­sze wiel­kość świad­czy [...]

dzisiaj, 17:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziś na ba­zarze­zobaczyłam dwóch [...]

dzisiaj, 17:46Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Dziś na ba­zarze­zobaczyłam dwóch [...]

dzisiaj, 17:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziś na ba­zarze­zobaczyłam dwóch [...]

dzisiaj, 17:39Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Dziś na ba­zarze­zobaczyłam dwóch [...]

dzisiaj, 17:38PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st nie zro­bię dzień dob­ry