Wyszukiwarka: zdjęcia (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zdjęcia — zgromadziliśmy 2 teksty.

Nic z te­go, wra­cają tyl­ko chwi­le. I naj­częśćiej nierucho­me jak zdjęcia. Tęskno­ta za ni­mi jest jak krzyk. 

cytat
zebrał 104 fiszki

Sie­działem przy ok­nie, ga­piąc się na traw­nik. Pięknie wys­trzyżony. Ro­biłem zdjęcia tej pus­tej tra­wy, prze­suwając po niej obiek­ty­wem, aż tra­fiłem na mały kop­czyk. I wte­dy rozpłakałem się po raz pier­wszy. Na pogrzebie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 14 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:15Banitka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 21:46MyArczi sko­men­to­wał tek­st Długa, nie­szczęśli­wa miłość może [...]

dzisiaj, 21:07RozaR sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 20:45Ciarka.... sko­men­to­wał tek­st Bóg stworzył ko­bietę, a [...]

dzisiaj, 20:26życie1 sko­men­to­wał tek­st zaplątanie

dzisiaj, 20:04LiaMort sko­men­to­wał tek­st Ciągle próbu­jemy no­wych rzeczy, [...]

dzisiaj, 20:03życie1 sko­men­to­wał tek­st https://www.youtube.com/watch?v=XMRtWmX4Frw Znam siebie na ty­le, [...]

dzisiaj, 19:56WojtaZ sko­men­to­wał tek­st Tak nap­rawdę jes­tem ni­kim, [...]

dzisiaj, 19:34Cichaa sko­men­to­wał tek­st Więcej ludzi łapie doła [...]

dzisiaj, 19:09Cris sko­men­to­wał tek­st Ciągle próbu­jemy no­wych rzeczy, [...]