Wyszukiwarka: zdjęcia (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zdjęcia — zgromadziliśmy 2 teksty.

Nic z te­go, wra­cają tyl­ko chwi­le. I naj­częśćiej nierucho­me jak zdjęcia. Tęskno­ta za ni­mi jest jak krzyk. 

cytat
zebrał 104 fiszki

Sie­działem przy ok­nie, ga­piąc się na traw­nik. Pięknie wys­trzyżony. Ro­biłem zdjęcia tej pus­tej tra­wy, prze­suwając po niej obiek­ty­wem, aż tra­fiłem na mały kop­czyk. I wte­dy rozpłakałem się po raz pier­wszy. Na pogrzebie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 14 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:29nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie, nie jes­tem cho­rowi­ta. [...] 

dzisiaj, 20:18Reynold sko­men­to­wał tek­st W Rzeszo­wie te­raz jest [...]

dzisiaj, 20:18scorpion sko­men­to­wał tek­st W Rzeszo­wie te­raz jest [...]

dzisiaj, 20:16Reynold sko­men­to­wał tek­st W Rzeszo­wie te­raz jest [...]

dzisiaj, 20:14scorpion sko­men­to­wał tek­st W Rzeszo­wie te­raz jest [...]

dzisiaj, 20:13taktojax sko­men­to­wał tek­st Szacunek kończy się tam, [...]

dzisiaj, 20:12Reynold sko­men­to­wał tek­st [coraz mniej]

dzisiaj, 20:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st [coraz mniej]

dzisiaj, 20:01Reynold sko­men­to­wał tek­st [coraz mniej]

dzisiaj, 19:51amel. sko­men­to­wał tek­st [coraz mniej]