Wyszukiwarka: zakochanie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­kocha­nie — zgromadziliśmy 3 teksty.

Nie wiem, czy w ogóle jest możli­we, aby uchwy­cić mo­ment, w którym roz­poczy­na się miłość. Nie ja­kieś tam za­kocha­nie, ale miłość. Za­kocha­nie jest mi­mo wszys­tko tyl­ko rozjątrze­niem siebie, trudną do opa­nowa­nia, natarczywie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 98 fiszek

Przy­jaźń jest cen­niej­szym uczu­ciem, bo trwa dłużej niż prze­lot­ne zakochanie. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Małżeństwo nie po­win­no być za­wiera­ne w sta­nie cho­robo­wym, ja­kim jest tak zwa­ne za­kocha­nie. To po­win­no być praw­nie za­kaza­ne. Jeśli nie przez cały rok, to przy­naj­mniej od mar­ca do ma­ja, kiedy ten stan sta­je się z po­wodu zakłóca­nia mecha­niz­mu wydziela­nia hor­monów pow­szechny i ob­ja­wy szczególnie na­silo­ne. Po­win­no się naj­pierw iść na od­wyk, porządnie się od­truć i po­tem do­piero powrócić do myśli o małżeństwie. 

cytat
zebrał 8 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:29nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie, nie jes­tem cho­rowi­ta. [...] 

dzisiaj, 20:18Reynold sko­men­to­wał tek­st W Rzeszo­wie te­raz jest [...]

dzisiaj, 20:18scorpion sko­men­to­wał tek­st W Rzeszo­wie te­raz jest [...]

dzisiaj, 20:16Reynold sko­men­to­wał tek­st W Rzeszo­wie te­raz jest [...]

dzisiaj, 20:14scorpion sko­men­to­wał tek­st W Rzeszo­wie te­raz jest [...]

dzisiaj, 20:13taktojax sko­men­to­wał tek­st Szacunek kończy się tam, [...]

dzisiaj, 20:12Reynold sko­men­to­wał tek­st [coraz mniej]

dzisiaj, 20:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st [coraz mniej]

dzisiaj, 20:01Reynold sko­men­to­wał tek­st [coraz mniej]

dzisiaj, 19:51amel. sko­men­to­wał tek­st [coraz mniej]