Wyszukiwarka: zakochanie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­kocha­nie — zgromadziliśmy 3 teksty.

Nie wiem, czy w ogóle jest możli­we, aby uchwy­cić mo­ment, w którym roz­poczy­na się miłość. Nie ja­kieś tam za­kocha­nie, ale miłość. Za­kocha­nie jest mi­mo wszys­tko tyl­ko rozjątrze­niem siebie, trudną do opa­nowa­nia, natarczywie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 98 fiszek

Przy­jaźń jest cen­niej­szym uczu­ciem, bo trwa dłużej niż prze­lot­ne zakochanie. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Małżeństwo nie po­win­no być za­wiera­ne w sta­nie cho­robo­wym, ja­kim jest tak zwa­ne za­kocha­nie. To po­win­no być praw­nie za­kaza­ne. Jeśli nie przez cały rok, to przy­naj­mniej od mar­ca do ma­ja, kiedy ten stan sta­je się z po­wodu zakłóca­nia mecha­niz­mu wydziela­nia hor­monów pow­szechny i ob­ja­wy szczególnie na­silo­ne. Po­win­no się naj­pierw iść na od­wyk, porządnie się od­truć i po­tem do­piero powrócić do myśli o małżeństwie. 

cytat
zebrał 8 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:24szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:15Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Czujemy się wyjątko­wi tak [...]

dzisiaj, 22:12Bise sko­men­to­wał tek­st przenieś so­bie je­sień

dzisiaj, 22:09yestem sko­men­to­wał tek­st cno ty 

dzisiaj, 22:03yestem sko­men­to­wał tek­st Czujemy się wyjątko­wi tak [...]

dzisiaj, 22:01krysta sko­men­to­wał tek­st Czujemy się wyjątko­wi tak [...]

dzisiaj, 21:57yestem sko­men­to­wał tek­st chryzante my 

dzisiaj, 21:56yestem sko­men­to­wał tek­st - po ile cze­reśnie [...]

dzisiaj, 21:55krysta sko­men­to­wał tek­st choćodeszli po­zos­ta­li w nas

dzisiaj, 21:47liliowięc sko­men­to­wał tek­st chryzante my