Wyszukiwarka: wieś (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wieś — zgromadziliśmy 4 teksty.

A gdy­bym sa­ma była duchem? [...] Wieczór prze­mienił się w noc i wieś jest za cicha na ta­kie myśli. Od­su­wam je od siebie jak ciemną zasłonę, ale wca­le nie ro­bi się przez to jaśniej. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Muszę na dwa dni po­jechać na wieś, do moich wiej­skich kotów i po­roz­ma­wiać z ni­mi, zas­ta­nowić się, co zro­bić, żeby son­daż do­tyczący mo­jej oso­by był lepszy. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Pan Bóg stworzył wieś, a człowiek miasto. 

cytat
zebrał 3 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:07Badylek sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 12:27MyArczi sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:57scorpion wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 11:46scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:46cry4you sko­men­to­wał tek­st Nie wy­baczając za­dajesz [...]

dzisiaj, 11:24danioł sko­men­to­wał tek­st przyjemność jest cier­pieniem, które­go [...]

dzisiaj, 11:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st o tej co wszys­tko [...]

dzisiaj, 11:04Indygoo sko­men­to­wał tek­st bez, ogródek ...  

dzisiaj, 11:03szpiek wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st bez, ogródek ...