Wyszukiwarka: wieś (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wieś — zgromadziliśmy 4 teksty.

A gdy­bym sa­ma była duchem? [...] Wieczór prze­mienił się w noc i wieś jest za cicha na ta­kie myśli. Od­su­wam je od siebie jak ciemną zasłonę, ale wca­le nie ro­bi się przez to jaśniej. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Muszę na dwa dni po­jechać na wieś, do moich wiej­skich kotów i po­roz­ma­wiać z ni­mi, zas­ta­nowić się, co zro­bić, żeby son­daż do­tyczący mo­jej oso­by był lepszy. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Pan Bóg stworzył wieś, a człowiek miasto. 

cytat
zebrał 3 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:42życie1 sko­men­to­wał tek­st Jakie to smut­ne, niektórzy, [...]

dzisiaj, 14:40onejka sko­men­to­wał tek­st Jakie to smut­ne, niektórzy, [...]

dzisiaj, 14:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jakie to smut­ne, niektórzy, [...]

dzisiaj, 14:30życie1 sko­men­to­wał tek­st Jakie to smut­ne, niektórzy, [...]

dzisiaj, 14:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jakie to smut­ne, niektórzy, [...]

dzisiaj, 14:21Starlight. sko­men­to­wał tek­st *#*#*

dzisiaj, 14:09onejka sko­men­to­wał tek­st jedynie for­ma ka­muf­lu­je ta­jem­ni­ce [...]

dzisiaj, 14:03onejka sko­men­to­wał tek­st Jakie to smut­ne, niektórzy, [...]

dzisiaj, 14:00onejka sko­men­to­wał tek­st komentarz męska rzecz, ni­jak [...]

dzisiaj, 13:46MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... błyszczą światła sa­mochodów roz­ta­pia [...]