Wyszukiwarka: walka (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wal­ka — zgromadziliśmy 16 tekstów.

Wal­ka jest wycho­waw­czy­nią wolności. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Wal­ka unik­nięta to wal­ka zwyciężona. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Kochać jest rzeczą bar­dzo trudną, po­nieważ jest to długa wal­ka człowieka, którą to on po­winien wygrać. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Wal­ka dla sa­mego siebie nie może dać ci praw­dzi­wej siły.

-Haku 

cytat
zebrał 10 fiszek

Wal­ka o wol­ność, gdy raz się zaczy­na spa­da z krwią oj­ca dzie­dzic­twem na syna. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Wal­ka jest nor­malnym za­daniem ludzkości – bit­wa nie. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Je­dyna wal­ka toczy się w ciem­nościach. Zwy­cięstwo od­no­si się zaw­sze na ich skraju. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Śmie­szna to rzecz, życie - owe ta­jem­nicze kom­bi­nac­je bez­li­tos­nej lo­giki dla błahe­go ce­lu. Co naj­wyżej można się spodziewać od życia od­ro­biny wie­dzy o so­bie sa­mym - która przychodzi za późno i jest [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 6 fiszek

Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Wal­ka nie jest skończo­na, póki nie wyg­rasz. Wys­tar­czy jeśli za­pamiętasz ty­le. I nie ważne co o tym sądzi prze­ciw­nik. Lub koń. 

cytat
zebrał 4 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:51Irysowa sko­men­to­wał tek­st Człowiek im­pli­kuje so­bie zło, [...]

dzisiaj, 15:50Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st Nie zdziw­cie się jak [...]

dzisiaj, 15:50Cris sko­men­to­wał tek­st Tuż obok

dzisiaj, 15:27nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wegetarianie to apos­tołowie dob­rej [...]

dzisiaj, 15:06one drop for all sko­men­to­wał tek­st Wegetarianie to apos­tołowie dob­rej [...]

dzisiaj, 14:51onejka sko­men­to­wał tek­st Głowa niszczy ciało. Jeśli [...]

dzisiaj, 14:42nicola-57 sko­men­to­wał tek­st PSALM 23 stycznia

dzisiaj, 14:31nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie, nie jes­tem cho­rowi­ta. [...] 

dzisiaj, 14:31onejka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:25nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wegetarianie to apos­tołowie dob­rej [...]