Wyszukiwarka: romantyczne (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ro­man­tyczne — zgromadziliśmy 4 teksty.

Miłość upiększa każde ro­man­tyczne przeżycie i us­pra­wied­li­wia każde szaleństwo. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Lu­bię ele­ment nies­podzian­ki, kiedy znaj­duję list w skrzyn­ce, i niecier­pli­we ocze­kiwa­nie, gdy szy­kuję się, by go ot­worzyć. Lu­bię to, że mogę go zab­rać ze sobą, by przeczy­tać w wol­nej chwi­li, że mogę [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 18 fiszek

Miłość nie jest na­wykiem, zo­bowiąza­niem ani długiem. Nie jest tym cze­go nas uczą ro­man­tyczne piosen­ki. Oto tes­ta­ment Ate­ny-Szi­rin-Ha­gii So­fii: miłość po pros­tu jest. Bez de­finic­ji. Kochaj i nie żądaj zbyt wiele. Po pros­tu kochaj. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Po­kora to tyl­ko ro­man­tyczne służalstwo. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:13wdech sko­men­to­wał tek­st Może właśnie sie­dzisz wy­god­nie [...]

dzisiaj, 23:12wdech sko­men­to­wał tek­st głuchy jest który ciszy pośród [...]

dzisiaj, 23:07wdech sko­men­to­wał tek­st Permanentniezbłąkany, niez­de­cydo­wany, roz­chwiany, za­kocha­ny, [...]

dzisiaj, 22:59wdech sko­men­to­wał tek­st Po cza­sie ja.  

dzisiaj, 22:55wdech sko­men­to­wał tek­st Chciałabym zasłużyć na szczęście...  

dzisiaj, 22:53wdech sko­men­to­wał tek­st Poznaj dob­re ser­ce bla­dej [...]

dzisiaj, 22:45wdech sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 22:42wdech sko­men­to­wał tek­st gdy wyob­raźnia zmienia się [...]

dzisiaj, 22:38wdech sko­men­to­wał tek­st Nikt nie pot­ra­fi tak [...]

dzisiaj, 22:30Why so se­rious sko­men­to­wał tek­st Z poezją jest tak, [...]