Wyszukiwarka: przemyślenia (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: prze­myśle­nia — zgromadziliśmy 2 teksty.

Mo­je prze­myśle­nia są pros­te: nie ma człowieka, który by nie umarł. Łącznie z pa­pieżem. Sko­ro jest to nieod­wołal­ne i nieod­wra­cal­ne, to nie ma się cze­go bać. 

cytat dnia z 12 października 2014 roku
zebrał 20 fiszek

[...] i od­kryłem, że nie is­tnieje nic gor­sze­go od poczu­cia, że nasze is­tnienie lub nieis­tnienie nie jest dla ni­kogo ważne, ni­kogo nie in­te­resują nasze prze­myśle­nia na te­mat życia, a świat spo­koj­nie może toczyc się da­lej bez naszej kłopot­li­wej obecności. 

cytat
zebrał 17 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:58Starlight. sko­men­to­wał tek­st Swego cza­su, pew­na oso­ba [...]

dzisiaj, 15:54Reynold sko­men­to­wał tek­st na początku było słowo, [...]

dzisiaj, 15:51Logos sko­men­to­wał tek­st Swego cza­su, pew­na oso­ba [...]

dzisiaj, 15:51Starlight. sko­men­to­wał tek­st Czasami się zas­ta­nawiam - [...]

dzisiaj, 15:51Irracja sko­men­to­wał tek­st mam w no­sie poczu­cie [...]

dzisiaj, 15:49Starlight. wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:49Starlight. sko­men­to­wał tek­st dzięki teorii wszys­tko sta­je [...]

dzisiaj, 15:48Irracja sko­men­to­wał tek­st na początku było słowo, [...]

dzisiaj, 15:47Starlight. sko­men­to­wał tek­st Chciałabym się umówić z [...]

dzisiaj, 15:45Irracja sko­men­to­wał tek­st Czasami się zas­ta­nawiam - [...]