Wyszukiwarka: przemyślenia (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: prze­myśle­nia — zgromadziliśmy 2 teksty.

Mo­je prze­myśle­nia są pros­te: nie ma człowieka, który by nie umarł. Łącznie z pa­pieżem. Sko­ro jest to nieod­wołal­ne i nieod­wra­cal­ne, to nie ma się cze­go bać. 

cytat dnia z 12 października 2014 roku
zebrał 20 fiszek

[...] i od­kryłem, że nie is­tnieje nic gor­sze­go od poczu­cia, że nasze is­tnienie lub nieis­tnienie nie jest dla ni­kogo ważne, ni­kogo nie in­te­resują nasze prze­myśle­nia na te­mat życia, a świat spo­koj­nie może toczyc się da­lej bez naszej kłopot­li­wej obecności. 

cytat
zebrał 17 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:17fyrfle wy­powie­dział się w wątku wygarnijmy so­bie...ღ

dzisiaj, 17:15wdech sko­men­to­wał tek­st Przecież nim pros­ta­ta, to [...]

dzisiaj, 17:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nikt nie ro­zumie mnie [...]

dzisiaj, 17:13wdech sko­men­to­wał tek­st Dobrze, jak pos­tać ko­bieca [...]

dzisiaj, 17:12M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Przecież nim pros­ta­ta, to [...]

dzisiaj, 17:09wdech sko­men­to­wał tek­st idąc w przód, człowiek [...]

dzisiaj, 17:08wdech sko­men­to­wał tek­st Pragnienie blis­kości jest często [...]

dzisiaj, 17:06wdech sko­men­to­wał tek­st zwyczajność

dzisiaj, 17:01wdech sko­men­to­wał tek­st gdy wyob­raźnia zmienia się [...]