Wyszukiwarka: przekleństwo (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przek­leństwo — zgromadziliśmy 5 tekstów.

Przek­leństwo człowieka: wszys­tko, co człowiek ro­bi, jest trwal­sze od niego samego. 

cytat dnia z 24 czerwca 2014 roku
zebrał 28 fiszek

Po­win­niśmy być wdzięczni Ada­mowi: odeb­rał nam błogosławieństwo le­nis­twa i dał w za­mian przek­leństwo ciężkiej pracy. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Dźwi­gam przek­leństwo jas­ności umysłu, oczy mo­jego umysłu są sze­roko ot­warte na życie i wpat­rują się w pustkę." 

cytat
zebrał 14 fiszek

Po trze­cie - przy­pom­niał so­bie chińskie przysłowie, przek­leństwo brzmiące zwod­niczo przy­jem­nie, póki się nie usiadło i nie po­myślało. "Obyś żył w cieka­wych cza­sach". Przez os­tatnie pół ro­ku żył w niesa­mowi­cie cieka­wych cza­sach. Jeśli jeszcze przyt­ra­fi mu się się coś cieka­wego, nie­chyb­nie zwariuje. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Pos­ta­wa he­roi­czna to przy­wilej i przek­leństwo jed­nostek wyłączo­nych z życia, za­wie­szo­nych i niez­dolnych do ja­kiego­kol­wiek za­dowo­lenia lub szczęścia. 

cytat
zebrał 7 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:07Cykam sko­men­to­wał tek­st Powiedz mi jaką książkę [...]

dzisiaj, 12:01liliowięc sko­men­to­wał tek­st Cytaty Trollownia Ci­ty.  

dzisiaj, 11:49karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Cytaty Trollownia Ci­ty.  

dzisiaj, 11:47Iภғĭภĭтε βℓค¢қ sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:36Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Każdy Twój do­tyk na [...]

dzisiaj, 11:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:26Iภғĭภĭтε βℓค¢қ sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:24Logos sko­men­to­wał tek­st Swego cza­su, pew­na oso­ba [...]

dzisiaj, 11:24Indygoo sko­men­to­wał tek­st Cytaty Trollownia Ci­ty.