Wyszukiwarka: pasja (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pas­ja — zgromadziliśmy 4 teksty.

Naj­większą roz­koszą nie jest sam seks, ale pas­ja, która mu to­warzyszy. Wte­dy seks tyl­ko uzu­pełnia ta­niec miłości, lecz nig­dy nie jest is­totą sprawy. 

cytat
zebrał 47 fiszek

Naj­smut­niej­si ludzie ja­kich w życiu spot­kałam, to ci, którzy nie in­te­resują się niczym głębo­ko. Pas­ja i za­dowo­lenie idą ze sobą w parze, a bez nich każde szczęście jest wyłącznie chwi­lowe, nie ma bo­wiem bodźca, który by je podtrzymywał. 

cytat
zebrał 40 fiszek

Całe nasze życie to działanie i pas­ja. Uni­kając zaan­gażowa­nia w działania i pas­je naszych czasów, ry­zyku­jemy, że w ogóle nie zaz­na­my życia. 

cytat
zebrał 37 fiszek

Dziecięca pas­ja jest kap­ryśną i niewierną kochanką. 

cytat
zebrał 9 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Sangreal

dzisiaj, 21:54Banitka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 21:52RozaR sko­men­to­wał tek­st *XIV*

dzisiaj, 21:51RozaR sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 21:48RozaR sko­men­to­wał tek­st przesilenie

dzisiaj, 21:48RozaR sko­men­to­wał tek­st Tylko dźwięki piosen­ki Do [...]

dzisiaj, 21:28CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Jest wiele dob­ra, które [...]

dzisiaj, 21:24Cris sko­men­to­wał tek­st Wiemy, że słowa mogą [...]

dzisiaj, 21:00M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:57WojtaZ sko­men­to­wał tek­st Jak być tu dob­rym [...]