Wyszukiwarka: pasja (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pas­ja — zgromadziliśmy 4 teksty.

Naj­większą roz­koszą nie jest sam seks, ale pas­ja, która mu to­warzyszy. Wte­dy seks tyl­ko uzu­pełnia ta­niec miłości, lecz nig­dy nie jest is­totą sprawy. 

cytat
zebrał 47 fiszek

Naj­smut­niej­si ludzie ja­kich w życiu spot­kałam, to ci, którzy nie in­te­resują się niczym głębo­ko. Pas­ja i za­dowo­lenie idą ze sobą w parze, a bez nich każde szczęście jest wyłącznie chwi­lowe, nie ma bo­wiem bodźca, który by je podtrzymywał. 

cytat
zebrał 40 fiszek

Całe nasze życie to działanie i pas­ja. Uni­kając zaan­gażowa­nia w działania i pas­je naszych czasów, ry­zyku­jemy, że w ogóle nie zaz­na­my życia. 

cytat
zebrał 38 fiszek

Dziecięca pas­ja jest kap­ryśną i niewierną kochanką. 

cytat
zebrał 9 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:52Niusza sko­men­to­wał tek­st Każda ra­dość jest war­ta [...]

dzisiaj, 10:46Naja sko­men­to­wał tek­st ten pan ta pa­ni [...]

dzisiaj, 10:30Niusza sko­men­to­wał tek­st najpiękniej ludzie kłamią o [...]

dzisiaj, 10:28onejka sko­men­to­wał tek­st nie łez diamen­ty [...]

dzisiaj, 10:28giulietka sko­men­to­wał tek­st Listopad jest z od­wróco­nych [...]

dzisiaj, 10:27giulietka sko­men­to­wał tek­st prześwity niebies­kie

dzisiaj, 10:23onejka sko­men­to­wał tek­st Uczę się chodzić po [...]

dzisiaj, 10:20onejka sko­men­to­wał tek­st najpiękniej ludzie kłamią o [...]

dzisiaj, 10:13Niusza sko­men­to­wał tek­st Tak, mar­twię się o [...]

dzisiaj, 10:13Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia