Wyszukiwarka: ogród (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ogród — zgromadziliśmy 7 tekstów.

Czy nie star­czy, że ogród jest piękny? Czy muszą w nim jeszcze mie­szkać wróżki? 

cytat dnia z 14 grudnia 2012 roku
zebrał 65 fiszek

Sa­mot­ność jest jak ogród, w którym dusza usycha, a kwiaty przes­tają pachnieć. 

cytat
zebrał 63 fiszki

Miłość to ucie­czka do kra­ju, w którym jest tyl­ko dwo­je oby­wate­li. Z zewnątrz wygląda to jak śmierć. Ludzie mogą do wo­li wa­lić pięściami w ściany, ale nie mają szans, by zna­leźć drzwi. Nikt nie jest w sta­nie od­gadnąć, jak wygląda uk­ry­ty za wy­soki­mi mu­rami ogród. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Ogród Bo­ga rodzi się z ludzkich uczuć [...]. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Świat jest jak ogród pełen nies­kończo­nej różnorodności. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Zgod­ne w ra­dości są wszys­tkie in­stru­men­ty,kiedy Poeta wchodzi w Ogród Ziemi. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Świat bez ko­biet byłby jak ogród bez kwiatów. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 11:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st o tej co wszys­tko [...]

dzisiaj, 11:04Indygoo sko­men­to­wał tek­st bez, ogródek ...  

dzisiaj, 11:03szpiek wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st bez, ogródek ...  

dzisiaj, 10:50liliowięc sko­men­to­wał tek­st cenzura ro­bi z igły [...]

dzisiaj, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zniesiono cenzurę! Aku­rat. Cenzu­ra [...]

dzisiaj, 09:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ku*rwa z gwiaz­dką nie [...]

dzisiaj, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st przerażającego pros­tac­twa nie da [...]

dzisiaj, 09:35giulietka sko­men­to­wał tek­st Sacré cœur

dzisiaj, 08:39Seneka 18 sko­men­to­wał tek­st o tej co wszys­tko [...]