Wyszukiwarka: norwid (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nor­wid — zgromadziliśmy 1 tekst.

Je­dyną dobrą rzeczą, jaką można po­wie­dzieć o Pol­sce, jest to, że ma­my bar­dzo przys­tojne dziew­częta. Zła zaś to ta, że wo­limy pójść w nie­dzielę do kościółka, a po mszy za­pom­nieć o wszys­tkim. Tak jest bez­pie­czniej. Po­lacy są, jak to po­wie­dział Nor­wid, wspa­niałym na­rodem i bez­wartościowym społeczeństwem. 

cytat
zebrał 21 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:06cry4you sko­men­to­wał tek­st Nie wie­rze nie pot­ra­fię [...]

dzisiaj, 01:04cry4you sko­men­to­wał tek­st Nie wie­rze nie pot­ra­fię [...]

dzisiaj, 01:02cry4you sko­men­to­wał tek­st Na gra­nicy obłędu... Życie od­gry­wa [...]

dzisiaj, 01:00Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na gra­nicy obłędu... Życie od­gry­wa [...]

dzisiaj, 00:59Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Nie wie­rze nie pot­ra­fię [...]

dzisiaj, 00:58Saltantem ad mor­tem sko­men­to­wał tek­st Nie zdziw­cie się jak [...]

dzisiaj, 00:57cry4you sko­men­to­wał tek­st Na gra­nicy obłędu... Życie od­gry­wa [...]

dzisiaj, 00:54cry4you sko­men­to­wał tek­st Nie wie­rze nie pot­ra­fię [...]

dzisiaj, 00:47Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Nie pchaj się przo­dem, [...]