Wyszukiwarka: nie zmienię się (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie zmienię się — zgromadziliśmy 9917 tekstów.

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę. 

cytat dnia z 29 marca 2011 roku
zebrał 393 fiszki

Szczęście się nie kończy, ono ule­ga zmianom. 

cytat dnia z 10 maja 2013 roku
zebrał 311 fiszek

Bez cier­pienia nie zro­zumie się szczęścia. 

cytat dnia z 20 lutego 2013 roku
zebrał 163 fiszki

Przy­jaźń, która się kończy, tak nap­rawdę nig­dy się nie zaczęła. 

cytat dnia z 9 lutego 2009 roku
zebrał 108 fiszek

Człowiek nie wie, czym jest prag­nienie, dopóki się nie napije. 

cytat dnia z 2 grudnia 2014 roku
zebrał 96 fiszek

Miała ochotę się ro­ześmiać, ale nie udało jej się, bo zaz­dros­ne ser­ce nie uz­na­je śmiechu. 

cytat dnia z 15 maja 2015 roku
zebrał 79 fiszek

Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! 

cytat dnia z 21 czerwca 2012 roku
zebrał 77 fiszek

Miłości się nie szu­ka, jest al­bo jej nie ma. 

cytat
zebrał 65 fiszek

Nic się nie kończy pros­tym tak lub nie. 

cytat
zebrał 60 fiszek

Miłości nie udo­wad­nia się słowami. 

cytat
zebrał 54 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:25Cris sko­men­to­wał tek­st Ogień słońca (ta­kie bzde­ty [...]

dzisiaj, 08:20Reynold sko­men­to­wał tek­st Ogień słońca (ta­kie bzde­ty [...]

dzisiaj, 08:15Cris sko­men­to­wał tek­st Ogień słońca (ta­kie bzde­ty [...]

dzisiaj, 08:12Cris sko­men­to­wał tek­st i jak tu wie­rzyć [...]

dzisiaj, 08:09fyrfle sko­men­to­wał tek­st 25.07.2016r.  

dzisiaj, 08:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st Którzy nie lu­bicie cudze­go [...]

dzisiaj, 08:00Reynold sko­men­to­wał tek­st oh me god! bóg nie [...]

dzisiaj, 07:56Reynold sko­men­to­wał tek­st i jak tu wie­rzyć [...]

dzisiaj, 06:20Cris sko­men­to­wał tek­st Jad niena­wiści

dzisiaj, 06:05Cris sko­men­to­wał tek­st Między na­rodzi­nami a śmier­cią [...]