Wyszukiwarka: nie zmienię się (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie zmienię się — zgromadziliśmy 9917 tekstów.

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę. 

cytat dnia z 29 marca 2011 roku
zebrał 394 fiszki

Szczęście się nie kończy, ono ule­ga zmianom. 

cytat dnia z 10 maja 2013 roku
zebrał 311 fiszek

Bez cier­pienia nie zro­zumie się szczęścia. 

cytat dnia z 20 lutego 2013 roku
zebrał 163 fiszki

Przy­jaźń, która się kończy, tak nap­rawdę nig­dy się nie zaczęła. 

cytat dnia z 9 lutego 2009 roku
zebrał 108 fiszek

Człowiek nie wie, czym jest prag­nienie, dopóki się nie napije. 

cytat dnia z 2 grudnia 2014 roku
zebrał 96 fiszek

Miała ochotę się ro­ześmiać, ale nie udało jej się, bo zaz­dros­ne ser­ce nie uz­na­je śmiechu. 

cytat dnia z 15 maja 2015 roku
zebrał 79 fiszek

Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! 

cytat dnia z 21 czerwca 2012 roku
zebrał 78 fiszek

Miłości się nie szu­ka, jest al­bo jej nie ma. 

cytat
zebrał 65 fiszek

Nic się nie kończy pros­tym tak lub nie. 

cytat
zebrał 60 fiszek

Miłości nie udo­wad­nia się słowami. 

cytat
zebrał 54 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st pomnikt

dzisiaj, 12:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Są urodzi­ny, ale nie [...]

dzisiaj, 12:00natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st W prze­bieral­ni opat­rz nośc/i/e

dzisiaj, 11:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pomimo wielu ba­rier i [...]

dzisiaj, 11:52LiaMort wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

dzisiaj, 11:48nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Tam, gdzie fałszy­we brzmienie [...]

dzisiaj, 11:35Cykam sko­men­to­wał tek­st Pomimo wielu ba­rier i [...]

dzisiaj, 11:34liliowięc sko­men­to­wał tek­st Wypełniając przes­trzeń sta­jesz się [...]

dzisiaj, 11:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pomimo wielu ba­rier i [...]

dzisiaj, 11:29liliowięc sko­men­to­wał tek­st Najłatwiej, prze­ryso­wać słowem.