Wyszukiwarka: nie zmienię się (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie zmienię się — zgromadziliśmy 9917 tekstów.

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę. 

cytat dnia z 29 marca 2011 roku
zebrał 394 fiszki

Szczęście się nie kończy, ono ule­ga zmianom. 

cytat dnia z 10 maja 2013 roku
zebrał 311 fiszek

Bez cier­pienia nie zro­zumie się szczęścia. 

cytat dnia z 20 lutego 2013 roku
zebrał 163 fiszki

Przy­jaźń, która się kończy, tak nap­rawdę nig­dy się nie zaczęła. 

cytat dnia z 9 lutego 2009 roku
zebrał 108 fiszek

Człowiek nie wie, czym jest prag­nienie, dopóki się nie napije. 

cytat dnia z 2 grudnia 2014 roku
zebrał 96 fiszek

Miała ochotę się ro­ześmiać, ale nie udało jej się, bo zaz­dros­ne ser­ce nie uz­na­je śmiechu. 

cytat dnia z 15 maja 2015 roku
zebrał 79 fiszek

Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! 

cytat dnia z 21 czerwca 2012 roku
zebrał 78 fiszek

Miłości się nie szu­ka, jest al­bo jej nie ma. 

cytat
zebrał 65 fiszek

Nic się nie kończy pros­tym tak lub nie. 

cytat
zebrał 60 fiszek

Miłości nie udo­wad­nia się słowami. 

cytat
zebrał 54 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:40Cris sko­men­to­wał tek­st przy ko­min­ku

dzisiaj, 13:36Cris sko­men­to­wał tek­st Wolny nie znaczy nie [...]

dzisiaj, 13:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kiedy in­ni cho­rują na [...]

dzisiaj, 13:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st Poniżej dep­resji­można się już [...]

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st ''Portret pa­mięciowy''

dzisiaj, 13:27szpiek sko­men­to­wał tek­st Miłość on­li­ne

dzisiaj, 13:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunijne zdjęcia - zauważal­nik

dzisiaj, 13:19Maverick123 sko­men­to­wał tek­st Coś się kończy coś [...]

dzisiaj, 13:11Maverick123 sko­men­to­wał tek­st Jestem ok­ruchem życia, jes­tem [...]

dzisiaj, 12:38silvershadow sko­men­to­wał tek­st * plus­kwa