Wyszukiwarka: nie zmienię się (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie zmienię się — zgromadziliśmy 9917 tekstów.

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę. 

cytat dnia z 29 marca 2011 roku
zebrał 394 fiszki

Szczęście się nie kończy, ono ule­ga zmianom. 

cytat dnia z 10 maja 2013 roku
zebrał 311 fiszek

Bez cier­pienia nie zro­zumie się szczęścia. 

cytat dnia z 20 lutego 2013 roku
zebrał 163 fiszki

Przy­jaźń, która się kończy, tak nap­rawdę nig­dy się nie zaczęła. 

cytat dnia z 9 lutego 2009 roku
zebrał 108 fiszek

Człowiek nie wie, czym jest prag­nienie, dopóki się nie napije. 

cytat dnia z 2 grudnia 2014 roku
zebrał 96 fiszek

Miała ochotę się ro­ześmiać, ale nie udało jej się, bo zaz­dros­ne ser­ce nie uz­na­je śmiechu. 

cytat dnia z 15 maja 2015 roku
zebrał 79 fiszek

Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! 

cytat dnia z 21 czerwca 2012 roku
zebrał 78 fiszek

Miłości się nie szu­ka, jest al­bo jej nie ma. 

cytat
zebrał 65 fiszek

Nic się nie kończy pros­tym tak lub nie. 

cytat
zebrał 60 fiszek

Miłości nie udo­wad­nia się słowami. 

cytat
zebrał 54 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:09Irracja sko­men­to­wał tek­st Człowiek wiel­kim ka­leką się [...]

dzisiaj, 08:08Irracja sko­men­to­wał tek­st Co zmienić, gdy zmiana [...]

dzisiaj, 08:07Irracja sko­men­to­wał tek­st To, że ko­bieta co [...]

dzisiaj, 08:06Irracja sko­men­to­wał tek­st Czy pożyczka się opłaca, [...]

dzisiaj, 08:04Irracja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 08:01Irracja sko­men­to­wał tek­st Kto ba­wi się czyimś [...]

dzisiaj, 07:41giulietka sko­men­to­wał tek­st Skrzypnęło

dzisiaj, 07:34giulietka sko­men­to­wał tek­st nastoletnia ja­zyd­ka której mar­twe [...]

dzisiaj, 07:27giulietka sko­men­to­wał tek­st mógłbyś na mnie spoj­rzeć jak [...]

dzisiaj, 07:12JaiTy sko­men­to­wał tek­st A jeśli jut­ra już [...]