Wyszukiwarka: milczenie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mil­cze­nie — zgromadziliśmy 45 tekstów.

Są chwi­le w życiu ludzkim, pod­czas których mil­cze­nie zastępu­je naj­wznioślej­szą mowę. 

cytat dnia z 8 kwietnia 2012 roku
zebrał 138 fiszek

Mil­cze­nie to nu­da głup­ca i myśl mędrca. 

cytat dnia z 2 grudnia 2010 roku
zebrał 129 fiszek

Mil­cze­nie - przy­jaciel, który nig­dy nie zdradza. 

cytat dnia z 11 lutego 2015 roku
zebrał 100 fiszek

Jeśli pot­ra­fisz spędzić z kimś pół godzi­ny w zu­pełnym mil­cze­niu i nie czuć przy tym wca­le skrępo­wania, ty i oso­ba ta możecie zos­tać przy­jaciółmi. Jeśli zaś mil­cze­nie będzie wam ciążyło, jes­teście so­bie ob­cy i nie war­to na­wet sta­rać się o zadzie­rzgnięcie przyjaźni. 

cytat dnia z 20 marca 2014 roku
zebrał 98 fiszek

Mil­cze­nie spra­wia, że na­wet głup­cy przez chwilę zdają się mędrcami. 

cytat
zebrał 92 fiszki

Mówienie jest rzeczą głupców, mil­cze­nie – tchórzy, a słucha­nie rzeczą mędrców. 

cytat dnia z 3 stycznia 2013 roku
zebrał 77 fiszek

Mil­cze­nie to tek­st, który niez­wykle łat­wo jest błędnie zinterpretować. 

cytat dnia z 25 lipca 2013 roku
zebrał 69 fiszek

Na końcu będziemy pa­miętać nie słowa naszych wrogów, ale mil­cze­nie naszych przyjaciół. 

cytat dnia z 14 listopada 2011 roku
zebrał 65 fiszek

O naj­lep­szym to­warzys­twie mówi się, że roz­mo­wa w nim pou­cza, a mil­cze­nie kształci. 

cytat dnia z 23 listopada 2013 roku
zebrał 59 fiszek

Mil­cze­nie - to jeszcze nie cisza. 

cytat
zebrał 36 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:22natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st bo marze­nia za­marzają w [...]

dzisiaj, 02:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Lecz kręci się niebiosów [...]

dzisiaj, 02:14Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Nie wie­rze nie pot­ra­fię [...]

dzisiaj, 02:11cry4you sko­men­to­wał tek­st Nie wie­rze nie pot­ra­fię [...]

dzisiaj, 02:11Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na gra­nicy obłędu... Życie od­gry­wa [...]

dzisiaj, 02:09natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przyjaciół w życiu długo [...]

dzisiaj, 02:07Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Nie wie­rze nie pot­ra­fię [...]

dzisiaj, 02:05Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na gra­nicy obłędu... Życie od­gry­wa [...]

dzisiaj, 02:04natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Umową o dzieło marzeńz [...]

dzisiaj, 02:02cry4you sko­men­to­wał tek­st Nie wie­rze nie pot­ra­fię [...]