Wyszukiwarka: miłość (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłość — zgromadziliśmy 719 tekstów.

Miłość jest jak narkotyk. 

cytat dnia z 13 września 2009 roku
zebrał 697 fiszek

Dlacze­go kocha­my naj­mocniej wte­dy, gdy miłość umiera? 

cytat dnia z 5 kwietnia 2012 roku
zebrał 131 fiszek

Naj­gorętsza miłość ma naj­chłod­niej­sze zakończenie. 

cytat dnia z 22 marca 2011 roku
zebrał 124 fiszki

Pier­wsza miłość - liczy się tyl­ko do drugiej. 

cytat dnia z 9 kwietnia 2010 roku
zebrał 123 fiszki

Kłam­stwo za­bija przy­jaźń, praw­da za­bija miłość. 

cytat dnia z 11 marca 2015 roku
zebrał 81 fiszek

Im większy człowiek, tym głębsza je­go miłość. 

cytat dnia z 13 czerwca 2011 roku
zebrał 63 fiszki

Miłość to egoizm we dwoje. 

cytat
zebrał 62 fiszki

Miłość poz­na­je się po cierpieniu. 

cytat dnia z 1 sierpnia 2016 roku
zebrał 61 fiszek

Miłość jest naj­wyższym sen­sem istnienia. 

cytat
zebrał 43 fiszki

Miłość przez niena­wiść na śmierć pro­wadzo­na (...) 

cytat
zebrał 41 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:03Banitka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:46dark smurf sko­men­to­wał tek­st generalnie, wszys­tko wy­myślił diabeł, [...]

dzisiaj, 19:43William sko­men­to­wał tek­st Jak idę ulicą i [...]

dzisiaj, 19:41Why so se­rious sko­men­to­wał tek­st generalnie, wszys­tko wy­myślił diabeł, [...]

dzisiaj, 19:38Why so se­rious sko­men­to­wał tek­st generalnie, wszys­tko wy­myślił diabeł, [...]

dzisiaj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z upływem lat, czas [...]

dzisiaj, 19:37Why so se­rious sko­men­to­wał tek­st wydaje mi się, że [...]

dzisiaj, 19:34Smurf007 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st POL­SKA CY­RENEJ­CZY­KIEM EURO­PY

dzisiaj, 19:30yestem sko­men­to­wał tek­st Czasem burzy­my mu­ry tyl­ko [...]