Wyszukiwarka: miłość (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłość — zgromadziliśmy 719 tekstów.

Miłość jest jak narkotyk. 

cytat dnia z 13 września 2009 roku
zebrał 697 fiszek

Dlacze­go kocha­my naj­mocniej wte­dy, gdy miłość umiera? 

cytat dnia z 5 kwietnia 2012 roku
zebrał 131 fiszek

Naj­gorętsza miłość ma naj­chłod­niej­sze zakończenie. 

cytat dnia z 22 marca 2011 roku
zebrał 124 fiszki

Pier­wsza miłość - liczy się tyl­ko do drugiej. 

cytat dnia z 9 kwietnia 2010 roku
zebrał 123 fiszki

Kłam­stwo za­bija przy­jaźń, praw­da za­bija miłość. 

cytat dnia z 11 marca 2015 roku
zebrał 81 fiszek

Im większy człowiek, tym głębsza je­go miłość. 

cytat dnia z 13 czerwca 2011 roku
zebrał 63 fiszki

Miłość to egoizm we dwoje. 

cytat
zebrał 62 fiszki

Miłość poz­na­je się po cierpieniu. 

cytat
zebrał 58 fiszek

Miłość jest naj­wyższym sen­sem istnienia. 

cytat
zebrał 42 fiszki

Miłość przez niena­wiść na śmierć pro­wadzo­na (...) 

cytat
zebrał 41 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 06:48Badylek sko­men­to­wał tek­st Nie jest trud­no być [...]

dzisiaj, 06:23Reynold sko­men­to­wał tek­st Jedna z naj­gor­szych stoczo­nych [...]

dzisiaj, 02:38skorek sko­men­to­wał tek­st Unikając diabła zbliżasz się [...]

dzisiaj, 02:33skorek sko­men­to­wał tek­st Unikając diabła zbliżasz się [...]

dzisiaj, 02:31Cris sko­men­to­wał tek­st Unikając diabła zbliżasz się [...]

dzisiaj, 02:30skorek sko­men­to­wał tek­st Unikając diabła zbliżasz się [...]

dzisiaj, 02:28skorek sko­men­to­wał tek­st Unikając diabła zbliżasz się [...]

dzisiaj, 02:26Cris sko­men­to­wał tek­st Unikając diabła zbliżasz się [...]

dzisiaj, 02:25skorek sko­men­to­wał tek­st Unikając diabła zbliżasz się [...]

dzisiaj, 02:24skorek sko­men­to­wał tek­st Unikając diabła zbliżasz się [...]