Wyszukiwarka: miłość matki (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłość mat­ki — zgromadziliśmy 737 tekstów.

Miłość jest jak narkotyk. 

cytat dnia z 13 września 2009 roku
zebrał 697 fiszek

Miłość to głupo­ta ro­biona we dwoje. 

cytat dnia z 5 stycznia 2015 roku
zebrał 131 fiszek

Dlacze­go kocha­my naj­mocniej wte­dy, gdy miłość umiera? 

cytat dnia z 5 kwietnia 2012 roku
zebrał 131 fiszek

Naj­gorętsza miłość ma naj­chłod­niej­sze zakończenie. 

cytat dnia z 22 marca 2011 roku
zebrał 125 fiszek

Pier­wsza miłość - liczy się tyl­ko do drugiej. 

cytat dnia z 9 kwietnia 2010 roku
zebrał 123 fiszki

Im większy człowiek, tym głębsza je­go miłość. 

cytat dnia z 13 czerwca 2011 roku
zebrał 63 fiszki

Miłość to egoizm we dwoje. 

cytat
zebrał 62 fiszki

Miłość poz­na­je się po cierpieniu. 

cytat dnia z 1 sierpnia 2016 roku
zebrał 61 fiszek

Niena­wiść jest siłą przy­ciągającą, tak jak miłość. 

cytat dnia z 22 lipca 2015 roku
zebrał 59 fiszek

Miłość jest naj­wyższym sen­sem istnienia. 

cytat
zebrał 43 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st No i jak to [...]

dzisiaj, 08:51Bóg - Wszys­tko wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 08:49wdech sko­men­to­wał tek­st No i jak to [...]

dzisiaj, 08:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st My ko­biety wierzące jes­teśmy [...]

dzisiaj, 08:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st No i jak to [...]

dzisiaj, 08:39Irysowa sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna kończy się tam, [...]

dzisiaj, 08:34wdech sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa sztu­ka pow­sta­je z [...]

dzisiaj, 08:32Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st Minimialistyczny stworzył Fi­lozo­fię, której [...]

dzisiaj, 08:30wdech sko­men­to­wał tek­st Sztuka królew­ska da­je mi [...]

dzisiaj, 08:10Moon G sko­men­to­wał tek­st ZGUBA