Wyszukiwarka: miłość mężczyzny (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłość mężczyz­ny — zgromadziliśmy 784 teksty.

Miłość jest jak narkotyk. 

cytat dnia z 13 września 2009 roku
zebrał 697 fiszek

Je­den po­całunek mężczyz­ny może złamać całe życie kobiety. 

cytat dnia z 25 stycznia 2010 roku
zebrał 542 fiszki

Mężczyźni pragną zaw­sze być pier­wszą miłością ko­biety. Ko­biety zaw­sze pragną być os­tatnim ro­man­sem mężczyzny. 

cytat dnia z 18 marca 2010 roku
zebrał 448 fiszek

Ko­bieta może być przy­jaciółką mężczyz­ny, lecz by uczu­cie to trwało, niezbędne jest wes­przeć je od­ro­biną fi­zycznej antypatii. 

cytat dnia z 9 stycznia 2009 roku
zebrał 205 fiszek

Dla ko­biety je­dyne nap­rawdę wy­god­ne miej­sce do płaczu to pierś mężczyzny. 

cytat dnia z 21 lipca 2014 roku
zebrał 132 fiszki

Naj­gorętsza miłość ma naj­chłod­niej­sze zakończenie. 

cytat dnia z 22 marca 2011 roku
zebrał 124 fiszki

Mu­zyka po­win­na za­palać płomień w ser­cu mężczyz­ny i na­pełniać łza­mi oczy kobiety. 

cytat
zebrał 111 fiszek

Spraw­dzianem wycho­wania ko­biety i mężczyz­ny jest to, w ja­ki sposób się kłócą. 

cytat dnia z 11 września 2013 roku
zebrał 76 fiszek

Gdy­by ko­biety ubierały się tyl­ko dla jed­ne­go mężczyz­ny, nie trwałoby to tak długo. 

cytat dnia z 14 grudnia 2013 roku
zebrał 74 fiszki

Ko­biety pot­ra­fią jed­nym spoj­rze­niem wstrząsnąć całym życiem mężczyzny. 

cytat
zebrał 74 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:56Reynold sko­men­to­wał tek­st Dlaczego naj­lep­szym spor­tem ter­ro­rystów [...]

dzisiaj, 17:51Iภғĭภĭтε βℓค¢қ sko­men­to­wał tek­st *** u niektórych brak em­pa­tii [...]

dzisiaj, 17:48mglista sko­men­to­wał tek­st pod Twoim niebem jes­tem [...]

dzisiaj, 17:45M44G sko­men­to­wał tek­st Gdy ścielesz łóżko do [...]

dzisiaj, 17:31Cykam sko­men­to­wał tek­st Wystrzegaj się pos­pol­stwa, które [...]

dzisiaj, 17:29liliowięc sko­men­to­wał tek­st sięgasz po książkę, a [...]

dzisiaj, 17:28Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Umowa 1. Star­light usu­wa zeszy­ty [...]

dzisiaj, 17:24Cris sko­men­to­wał tek­st Niech mo­je wy­baczam będzie [...]

dzisiaj, 17:02mill sko­men­to­wał tek­st *** u niektórych brak em­pa­tii [...]

dzisiaj, 16:57Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st ''Zanim oce­nisz mo­je życie, [...]