Wyszukiwarka: miłość mężczyzny (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłość mężczyz­ny — zgromadziliśmy 784 teksty.

Siłą mężczyz­ny jest je­go cha­rak­ter, a siłą ko­biety mężczyz­na z charakterem. 

cytat
zebrał 73 fiszki

Miłość poz­na­je się po cierpieniu. 

cytat dnia z 1 sierpnia 2016 roku
zebrał 61 fiszek

Miłość ko­biety uczy­ni z mężczyz­ny anioła, miłość zaś mężczyz­ny - uczy­ni z niej męczennicę. 

cytat
zebrał 59 fiszek

Nic tak nie prze­raża mężczyz­ny jak ko­bieta, której uro­da prze­nika go na wskroś, tak iż wie, że zro­biłby wszys­tko [...] by­le tyl­ko być z tą na­jis­totniej­szą twarzą. 

cytat
zebrał 54 fiszki

Ko­bieta nie zno­si zaz­dros­ne­go mężczyz­ny, które­go nie kocha, ale wścieka się, gdy mężczyz­na które­go kocha nie jest zazdrosny. 

cytat
zebrał 48 fiszek

Nie ma większej niena­wiści niż ni­nawiść mężczyz­ny do ko­biety kocha­nej wbrew swej woli. 

cytat
zebrał 43 fiszki

Miłość jest naj­wyższym sen­sem istnienia. 

cytat
zebrał 43 fiszki

Nie wierzę, że ko­bieta jest gor­sza od mężczyz­ny, a tra­gedia karą za grzechy. 

cytat dnia z 25 czerwca 2009 roku
zebrał 41 fiszek

Gdy zap­rasza­my Przyz­wycza­jenie, Miłość wychodzi. 

cytat
zebrał 38 fiszek

Ko­bieta jest mądrzej­sza od mężczyz­ny, ale naj­więcej ro­zumu mu­si zużyć, aby uk­ryć ten fakt. 

cytat
zebrał 33 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 05:48natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st przerażającego pros­tac­twa nie da [...]

dzisiaj, 05:06natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st uciekał przez park ale go [...]

dzisiaj, 04:55PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Obarowani lub jeszcze nie [...]

dzisiaj, 04:47PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Nie bądź mi dob­rem, [...]

dzisiaj, 03:57Magness sko­men­to­wał tek­st przerażającego pros­tac­twa nie da [...]

dzisiaj, 03:52Magness sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna wie kiedy zacząć, [...]

dzisiaj, 03:48Magness sko­men­to­wał tek­st Kompromitującemu się człowieko­wi nie [...]

dzisiaj, 03:33Magness sko­men­to­wał tek­st Niektórzy są za hoj­ni [...]

dzisiaj, 03:13laser show sko­men­to­wał tek­st Kobiety trze­ba sza­nować, będzie [...]

dzisiaj, 02:03A.Pech sko­men­to­wał tek­st Kobiety trze­ba sza­nować, będzie [...]