Wyszukiwarka: miłość mężczyzny (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłość mężczyz­ny — zgromadziliśmy 784 teksty.

Siłą mężczyz­ny jest je­go cha­rak­ter, a siłą ko­biety mężczyz­na z charakterem. 

cytat
zebrał 73 fiszki

Miłość poz­na­je się po cierpieniu. 

cytat dnia z 1 sierpnia 2016 roku
zebrał 61 fiszek

Miłość ko­biety uczy­ni z mężczyz­ny anioła, miłość zaś mężczyz­ny - uczy­ni z niej męczennicę. 

cytat
zebrał 59 fiszek

Nic tak nie prze­raża mężczyz­ny jak ko­bieta, której uro­da prze­nika go na wskroś, tak iż wie, że zro­biłby wszys­tko [...] by­le tyl­ko być z tą na­jis­totniej­szą twarzą. 

cytat
zebrał 54 fiszki

Ko­bieta nie zno­si zaz­dros­ne­go mężczyz­ny, które­go nie kocha, ale wścieka się, gdy mężczyz­na które­go kocha nie jest zazdrosny. 

cytat
zebrał 48 fiszek

Nie ma większej niena­wiści niż ni­nawiść mężczyz­ny do ko­biety kocha­nej wbrew swej woli. 

cytat
zebrał 43 fiszki

Miłość jest naj­wyższym sen­sem istnienia. 

cytat
zebrał 43 fiszki

Nie wierzę, że ko­bieta jest gor­sza od mężczyz­ny, a tra­gedia karą za grzechy. 

cytat dnia z 25 czerwca 2009 roku
zebrał 41 fiszek

Gdy zap­rasza­my Przyz­wycza­jenie, Miłość wychodzi. 

cytat
zebrał 38 fiszek

Ko­bieta jest mądrzej­sza od mężczyz­ny, ale naj­więcej ro­zumu mu­si zużyć, aby uk­ryć ten fakt. 

cytat
zebrał 33 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:00M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:48nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Motto por­ta­lu: kar­pia chcę

dzisiaj, 15:47M44G sko­men­to­wał tek­st Motto kochan­ki : Puść [...]

dzisiaj, 15:45M44G sko­men­to­wał tek­st Motto por­ta­lu: kar­pia chcę

dzisiaj, 15:40nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Czasem burzy­my mu­ry tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:36nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Motto por­ta­lu: kar­pia chcę

dzisiaj, 15:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Znowu za­mie­szkałam w po­koju [...]

dzisiaj, 15:28M44G sko­men­to­wał tek­st Motto por­ta­lu: kar­pia chcę

dzisiaj, 15:13Cris sko­men­to­wał tek­st Wspomnienia ocal od za­pom­nienia.  

dzisiaj, 15:12onejka sko­men­to­wał tek­st Motto kochan­ki : Puść [...]