Wyszukiwarka: ludzie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 639 tekstów.

Ludzie są prze­ważnie źli. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie stają się kon­serwa­tys­ta­mi po obiedzie. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie uroczyści są naj­częściej matołami. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie w nie­szczęściu szyb­ciej się starzeją. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie w wil­ku prześla­dują i niena­widzą włas­nej przewrotności. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Naj­szlachet­niej­si ludzie za­dają so­bie najgłębsze rany. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ci ludzie umieją się tyl­ko bić! 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie zbyt sub­telni są rzad­ko wiel­ki­mi ludźmi. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Tyl­ko ludzie in­te­lek­tual­nie roz­wi­nięci są wolni. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Tyl­ko ludzie ma­li ut­rzy­mują się zaw­sze na swoim poziomie. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]

dzisiaj, 15:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste