Wyszukiwarka: ludzie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 640 tekstów.

Ludzie rodzą się na społeczne zamówienie z pry­wat­nej inicjatywy. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie są prze­ważnie źli. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie stają się kon­serwa­tys­ta­mi po obiedzie. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie uroczyści są naj­częściej matołami. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie w nie­szczęściu szyb­ciej się starzeją. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie te­go sa­mego po­ziomu łączą się między sobą bar­dzo łatwo. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Naj­szlachet­niej­si ludzie za­dają so­bie najgłębsze rany. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ci ludzie umieją się tyl­ko bić! 

cytat
zebrał 1 fiszkę

— A czym by­liby ludzie bez miłości?
GINĄCYM GA­TUN­KIEM, od­parł Śmierć. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie zbyt sub­telni są rzad­ko wiel­ki­mi ludźmi. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:38vrtvr do­dał no­wy tek­st Ludzie są śle­pi; mają [...]

dzisiaj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st (swo)body

dzisiaj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st dokarmianie dob­rej kar­my

wczoraj, 23:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:48marka sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:43marka do­dał no­wy tek­st Zdjęcie

wczoraj, 22:41PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

wczoraj, 21:49AMA do­dał no­wy tek­st ***

wczoraj, 21:46Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2