Wyszukiwarka: ludzie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 640 tekstów.

Ludzie rodzą się na społeczne zamówienie z pry­wat­nej inicjatywy. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie są prze­ważnie źli. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie stają się kon­serwa­tys­ta­mi po obiedzie. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie uroczyści są naj­częściej matołami. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie w nie­szczęściu szyb­ciej się starzeją. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie te­go sa­mego po­ziomu łączą się między sobą bar­dzo łatwo. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Naj­szlachet­niej­si ludzie za­dają so­bie najgłębsze rany. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ci ludzie umieją się tyl­ko bić! 

cytat
zebrał 1 fiszkę

— A czym by­liby ludzie bez miłości?
GINĄCYM GA­TUN­KIEM, od­parł Śmierć. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie zbyt sub­telni są rzad­ko wiel­ki­mi ludźmi. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:27Logos do­dał no­wy tek­st Na prawdę? muszę chodzić [...]

dzisiaj, 15:06Nina K do­dał no­wy tek­st (19-24XI) do M 

dzisiaj, 14:42Nina K sko­men­to­wał tek­st (14-18XI) do M 

dzisiaj, 14:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st zzz

dzisiaj, 14:31cyt.adela do­dał no­wy tek­st zzz

dzisiaj, 13:48Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Otwarte drzwi