Wyszukiwarka: ludzie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 639 tekstów.

Ludzie są prze­ważnie źli. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie stają się kon­serwa­tys­ta­mi po obiedzie. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie uroczyści są naj­częściej matołami. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie w nie­szczęściu szyb­ciej się starzeją. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie w wil­ku prześla­dują i niena­widzą włas­nej przewrotności. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Naj­szlachet­niej­si ludzie za­dają so­bie najgłębsze rany. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ci ludzie umieją się tyl­ko bić! 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie zbyt sub­telni są rzad­ko wiel­ki­mi ludźmi. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Tyl­ko ludzie in­te­lek­tual­nie roz­wi­nięci są wolni. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Tyl­ko ludzie ma­li ut­rzy­mują się zaw­sze na swoim poziomie. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:54Moon G do­dał no­wy tek­st Realny

wczoraj, 23:57Nölle sko­men­to­wał tek­st Rozbitek

wczoraj, 23:56Nölle sko­men­to­wał tek­st Zieleń

wczoraj, 23:56Nölle sko­men­to­wał tek­st Dowód

wczoraj, 23:47Nölle sko­men­to­wał tek­st konwalia

wczoraj, 23:37Nölle sko­men­to­wał tek­st IKAR

wczoraj, 23:21yestem sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

wczoraj, 23:18yestem sko­men­to­wał tek­st W kłótni trud­no zna­leźć [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Marmur mok­ry od snów

wczoraj, 23:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]