Wyszukiwarka: ludzie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 639 tekstów.

Ludzie są prze­ważnie źli. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie stają się kon­serwa­tys­ta­mi po obiedzie. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie uroczyści są naj­częściej matołami. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie w nie­szczęściu szyb­ciej się starzeją. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie w wil­ku prześla­dują i niena­widzą włas­nej przewrotności. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Naj­szlachet­niej­si ludzie za­dają so­bie najgłębsze rany. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ci ludzie umieją się tyl­ko bić! 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludzie zbyt sub­telni są rzad­ko wiel­ki­mi ludźmi. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Tyl­ko ludzie in­te­lek­tual­nie roz­wi­nięci są wolni. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Tyl­ko ludzie ma­li ut­rzy­mują się zaw­sze na swoim poziomie. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście