Wyszukiwarka: ludzie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 640 tekstów.

Nie ludzie na­mi rządzą, lecz włas­ne słabości. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłącze­nie duszy od ciała, na­tomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać po­win­ni, to jest odłącze­nie od Boga. 

cytat
zebrał 10 fiszek

By­wają ludzie z cha­rak­te­rem i ludzie, którzy ule­gają włas­nym zachcian­kom, po­zując na zmusza­nych. Ci drudzy są po pros­tu słabi. Ski­niesz - biegną. Po­tem ktoś in­ny skinie... 

cytat
zebrał 9 fiszek

Żądza spra­wia, że naj­przyz­woit­si ludzie przes­tają być sobą. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Ludzie uczą się mówić od ludzi, mil­czeć od bogów. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Swo­je niepo­wodze­nia ludzie ele­gan­cko na­zywają doświad­cze­niem życiowym. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Ludzie ze skazą są niebez­pie­czni. Wiedzą, że pot­ra­fią przetrwać. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Nie za­pomi­naj, że ludzie są pamiętliwi. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Ludzie umierają i nie są szczęśliwi. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Ludzie boją się zmian, na­wet na lepsze... 

cytat
zebrał 7 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:27Logos do­dał no­wy tek­st Na prawdę? muszę chodzić [...]

dzisiaj, 15:06Nina K do­dał no­wy tek­st (19-24XI) do M 

dzisiaj, 14:42Nina K sko­men­to­wał tek­st (14-18XI) do M 

dzisiaj, 14:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st zzz

dzisiaj, 14:31cyt.adela do­dał no­wy tek­st zzz

dzisiaj, 13:48Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Otwarte drzwi