Wyszukiwarka: ludzie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 639 tekstów.

Ludzie uczą się mówić od ludzi, mil­czeć od bogów. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Swo­je niepo­wodze­nia ludzie ele­gan­cko na­zywają doświad­cze­niem życiowym. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Ludzie ze skazą są niebez­pie­czni. Wiedzą, że pot­ra­fią przetrwać. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Nie za­pomi­naj, że ludzie są pamiętliwi. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Ludzie umierają i nie są szczęśliwi. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Ludzie boją się śmier­ci, bo nie umieją ce­nić życia. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Ludzie boją się zmian, na­wet na lepsze... 

cytat
zebrał 7 fiszek

Psy nie znoszą ka­gańców, a ludzie przepisów. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Ludzie na woj­nie są niczym, je­den człowiek jest wszystkim. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Ludzie mają skłon­ności ma­tema­tyczne i zaw­sze na coś liczą. 

cytat
zebrał 6 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:54Moon G do­dał no­wy tek­st Realny

wczoraj, 23:57Nölle sko­men­to­wał tek­st Rozbitek

wczoraj, 23:56Nölle sko­men­to­wał tek­st Zieleń

wczoraj, 23:56Nölle sko­men­to­wał tek­st Dowód

wczoraj, 23:47Nölle sko­men­to­wał tek­st konwalia

wczoraj, 23:37Nölle sko­men­to­wał tek­st IKAR

wczoraj, 23:21yestem sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

wczoraj, 23:18yestem sko­men­to­wał tek­st W kłótni trud­no zna­leźć [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Marmur mok­ry od snów

wczoraj, 23:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]