Wyszukiwarka: ludzie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 639 tekstów.

Ludzie uczą się mówić od ludzi, mil­czeć od bogów. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Swo­je niepo­wodze­nia ludzie ele­gan­cko na­zywają doświad­cze­niem życiowym. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Ludzie ze skazą są niebez­pie­czni. Wiedzą, że pot­ra­fią przetrwać. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Nie za­pomi­naj, że ludzie są pamiętliwi. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Ludzie umierają i nie są szczęśliwi. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Ludzie boją się śmier­ci, bo nie umieją ce­nić życia. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Ludzie boją się zmian, na­wet na lepsze... 

cytat
zebrał 7 fiszek

Psy nie znoszą ka­gańców, a ludzie przepisów. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Ludzie na woj­nie są niczym, je­den człowiek jest wszystkim. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Ludzie mają skłon­ności ma­tema­tyczne i zaw­sze na coś liczą. 

cytat
zebrał 6 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]

dzisiaj, 15:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste