Wyszukiwarka: ludzie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 640 tekstów.

Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłącze­nie duszy od ciała, na­tomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać po­win­ni, to jest odłącze­nie od Boga. 

cytat
zebrał 10 fiszek

By­wają ludzie z cha­rak­te­rem i ludzie, którzy ule­gają włas­nym zachcian­kom, po­zując na zmusza­nych. Ci drudzy są po pros­tu słabi. Ski­niesz - biegną. Po­tem ktoś in­ny skinie... 

cytat
zebrał 9 fiszek

Ludzie uczą się mówić od ludzi, mil­czeć od bogów. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Wszys­cy ludzie są mądrzy: jed­ni przed, drudzy po szkodzie. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Swo­je niepo­wodze­nia ludzie ele­gan­cko na­zywają doświad­cze­niem życiowym. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Ludzie ze skazą są niebez­pie­czni. Wiedzą, że pot­ra­fią przetrwać. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Nie za­pomi­naj, że ludzie są pamiętliwi. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Ludzie zaczy­nają sądzić, żeby sa­mi nie by­li sądzeni. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Ludzie umierają i nie są szczęśliwi. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Ludzie in­te­ligen­tni są bar­dziej nie­szczęśli­wi, bo mają oczy otwarte. 

cytat
zebrał 8 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:04onejka sko­men­to­wał tek­st Przysięga

dzisiaj, 15:02onejka sko­men­to­wał tek­st Cienie naj­dot­kli­wiej znaczą szept

dzisiaj, 14:57onejka do­dał no­wy tek­st drugi plan

dzisiaj, 14:52onejka sko­men­to­wał tek­st Najchętniej pra­wią ci, którzy [...]

dzisiaj, 13:04Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Ćwiartka Jabłka

dzisiaj, 11:25kati75 do­dał no­wy tek­st Moje szczęście jest tam [...]

dzisiaj, 10:50kati75 do­dał no­wy tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]

dzisiaj, 10:49szpulka sko­men­to­wał tek­st przykładność

dzisiaj, 10:19kati75 sko­men­to­wał tek­st Street St.1