Wyszukiwarka: ludzie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 639 tekstów.

Ludzie uczą się mówić od ludzi, mil­czeć od bogów. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Swo­je niepo­wodze­nia ludzie ele­gan­cko na­zywają doświad­cze­niem życiowym. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Ludzie ze skazą są niebez­pie­czni. Wiedzą, że pot­ra­fią przetrwać. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Nie za­pomi­naj, że ludzie są pamiętliwi. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Ludzie umierają i nie są szczęśliwi. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Ludzie boją się śmier­ci, bo nie umieją ce­nić życia. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Ludzie boją się zmian, na­wet na lepsze... 

cytat
zebrał 7 fiszek

Psy nie znoszą ka­gańców, a ludzie przepisów. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Ludzie na woj­nie są niczym, je­den człowiek jest wszystkim. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Ludzie mają skłon­ności ma­tema­tyczne i zaw­sze na coś liczą. 

cytat
zebrał 6 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście