Wyszukiwarka: ludzie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 639 tekstów.

Ludzie ma­li nie cier­pią swo­jej skali. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Na czyj koszt żyją ludzie w cudzych wspomnieniach? 

cytat
zebrał 12 fiszek

Ludzie ludziom zgo­towa­li ten los. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Po­wie­działy kre­ty: "Ludzie są ciem­ni, pot­rzeb­ne im światło". 

cytat
zebrał 11 fiszek

To nie świat jest zły – ludzie są źli. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Tyl­ko ludzie o wiel­kich za­letach ser­ca mają przyjaciół. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Nie ludzie na­mi rządzą, lecz włas­ne słabości. 

cytat
zebrał 10 fiszek

By­wają ludzie z cha­rak­te­rem i ludzie, którzy ule­gają włas­nym zachcian­kom, po­zując na zmusza­nych. Ci drudzy są po pros­tu słabi. Ski­niesz - biegną. Po­tem ktoś in­ny skinie... 

cytat
zebrał 9 fiszek

Żądza spra­wia, że naj­przyz­woit­si ludzie przes­tają być sobą. 

cytat
zebrał 9 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście