Wyszukiwarka: ludzie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 639 tekstów.

Ludzie ma­li nie cier­pią swo­jej skali. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Na czyj koszt żyją ludzie w cudzych wspomnieniach? 

cytat
zebrał 12 fiszek

Ludzie ludziom zgo­towa­li ten los. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Po­wie­działy kre­ty: "Ludzie są ciem­ni, pot­rzeb­ne im światło". 

cytat
zebrał 11 fiszek

To nie świat jest zły – ludzie są źli. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Tyl­ko ludzie o wiel­kich za­letach ser­ca mają przyjaciół. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Nie ludzie na­mi rządzą, lecz włas­ne słabości. 

cytat
zebrał 10 fiszek

By­wają ludzie z cha­rak­te­rem i ludzie, którzy ule­gają włas­nym zachcian­kom, po­zując na zmusza­nych. Ci drudzy są po pros­tu słabi. Ski­niesz - biegną. Po­tem ktoś in­ny skinie... 

cytat
zebrał 9 fiszek

Żądza spra­wia, że naj­przyz­woit­si ludzie przes­tają być sobą. 

cytat
zebrał 9 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:54Moon G do­dał no­wy tek­st Realny

wczoraj, 23:57Nölle sko­men­to­wał tek­st Rozbitek

wczoraj, 23:56Nölle sko­men­to­wał tek­st Zieleń

wczoraj, 23:56Nölle sko­men­to­wał tek­st Dowód

wczoraj, 23:47Nölle sko­men­to­wał tek­st konwalia

wczoraj, 23:37Nölle sko­men­to­wał tek­st IKAR

wczoraj, 23:21yestem sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

wczoraj, 23:18yestem sko­men­to­wał tek­st W kłótni trud­no zna­leźć [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Marmur mok­ry od snów

wczoraj, 23:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]