Wyszukiwarka: ludzie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 639 tekstów.

Naród dob­ry, tyl­ko ludzie ch*je. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Rośli­ny są jak ludzie, pot­rze­bują miłości, ale i ludzie są jak rośli­ny, poz­ba­wieni miłości więdną... 

cytat
zebrał 16 fiszek

Nie po­lity­ka po­win­na rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Dob­ro rodzi się wte­dy, gdy ludzie za­pomi­nają o sobie. 

cytat dnia z 2 września 2016 roku
zebrał 15 fiszek

Ludzie bu­dują za dużo murów, a za mało mostów. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Ludzie umierają z bra­ku wi­doków na przyszłość. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Rozsądni ludzie rzad­ko tworzą historię. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Naród wspa­niały, tyl­ko ludzie kur*y 

cytat
zebrał 13 fiszek

Kiedy ludzie przes­tają narze­kać, przes­tają myśleć. 

cytat
zebrał 13 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście