Wyszukiwarka: ludzie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 640 tekstów.

Są ludzie, którym or­de­ry przy­noszą zaszczyt i ludzie, którzy przy­noszą zaszczyt orderom. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Wiel­cy ludzie są dum­ni, ma­li zarozumiali. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Naród dob­ry, tyl­ko ludzie ch*je. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Rośli­ny są jak ludzie, pot­rze­bują miłości, ale i ludzie są jak rośli­ny, poz­ba­wieni miłości więdną... 

cytat
zebrał 16 fiszek

Na­wet między zwierzęta­mi nie znaj­dziesz tak podłych bydląt jak ludzie. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Ludzie bu­dują za dużo murów, a za mało mostów. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Im szczęśliw­si mogą być ludzie, tym bar­dziej nie­szczęśli­wymi się stają. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Ludzie umierają z bra­ku wi­doków na przyszłość. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Dziw­ne, że ludzie nie widzą te­go, co mają pod nosem. 

cytat
zebrał 14 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:27Logos do­dał no­wy tek­st Na prawdę? muszę chodzić [...]

dzisiaj, 15:06Nina K do­dał no­wy tek­st (19-24XI) do M 

dzisiaj, 14:42Nina K sko­men­to­wał tek­st (14-18XI) do M 

dzisiaj, 14:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st zzz

dzisiaj, 14:31cyt.adela do­dał no­wy tek­st zzz

dzisiaj, 13:48Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Otwarte drzwi