Wyszukiwarka: ludzie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 639 tekstów.

Naród dob­ry, tyl­ko ludzie ch*je. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Rośli­ny są jak ludzie, pot­rze­bują miłości, ale i ludzie są jak rośli­ny, poz­ba­wieni miłości więdną... 

cytat
zebrał 16 fiszek

Nie po­lity­ka po­win­na rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Dob­ro rodzi się wte­dy, gdy ludzie za­pomi­nają o sobie. 

cytat dnia z 2 września 2016 roku
zebrał 15 fiszek

Ludzie bu­dują za dużo murów, a za mało mostów. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Ludzie umierają z bra­ku wi­doków na przyszłość. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Rozsądni ludzie rzad­ko tworzą historię. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Naród wspa­niały, tyl­ko ludzie kur*y 

cytat
zebrał 13 fiszek

Kiedy ludzie przes­tają narze­kać, przes­tają myśleć. 

cytat
zebrał 13 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]

dzisiaj, 15:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste