Wyszukiwarka: ludzie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 639 tekstów.

Naród dob­ry, tyl­ko ludzie ch*je. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Rośli­ny są jak ludzie, pot­rze­bują miłości, ale i ludzie są jak rośli­ny, poz­ba­wieni miłości więdną... 

cytat
zebrał 16 fiszek

Nie po­lity­ka po­win­na rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Dob­ro rodzi się wte­dy, gdy ludzie za­pomi­nają o sobie. 

cytat dnia z 2 września 2016 roku
zebrał 15 fiszek

Ludzie bu­dują za dużo murów, a za mało mostów. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Ludzie umierają z bra­ku wi­doków na przyszłość. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Rozsądni ludzie rzad­ko tworzą historię. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Naród wspa­niały, tyl­ko ludzie kur*y 

cytat
zebrał 13 fiszek

Kiedy ludzie przes­tają narze­kać, przes­tają myśleć. 

cytat
zebrał 13 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:54Moon G do­dał no­wy tek­st Realny

wczoraj, 23:57Nölle sko­men­to­wał tek­st Rozbitek

wczoraj, 23:56Nölle sko­men­to­wał tek­st Zieleń

wczoraj, 23:56Nölle sko­men­to­wał tek­st Dowód

wczoraj, 23:47Nölle sko­men­to­wał tek­st konwalia

wczoraj, 23:37Nölle sko­men­to­wał tek­st IKAR

wczoraj, 23:21yestem sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

wczoraj, 23:18yestem sko­men­to­wał tek­st W kłótni trud­no zna­leźć [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Marmur mok­ry od snów

wczoraj, 23:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]