Wyszukiwarka: ludzie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 640 tekstów.

Są ludzie, którym or­de­ry przy­noszą zaszczyt i ludzie, którzy przy­noszą zaszczyt orderom. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Wiel­cy ludzie są dum­ni, ma­li zarozumiali. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Naród dob­ry, tyl­ko ludzie ch*je. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Rośli­ny są jak ludzie, pot­rze­bują miłości, ale i ludzie są jak rośli­ny, poz­ba­wieni miłości więdną... 

cytat
zebrał 16 fiszek

Na­wet między zwierzęta­mi nie znaj­dziesz tak podłych bydląt jak ludzie. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Ludzie bu­dują za dużo murów, a za mało mostów. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Im szczęśliw­si mogą być ludzie, tym bar­dziej nie­szczęśli­wymi się stają. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Ludzie umierają z bra­ku wi­doków na przyszłość. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Dziw­ne, że ludzie nie widzą te­go, co mają pod nosem. 

cytat
zebrał 14 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:38vrtvr do­dał no­wy tek­st Ludzie są śle­pi; mają [...]

dzisiaj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st (swo)body

dzisiaj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st dokarmianie dob­rej kar­my

wczoraj, 23:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:48marka sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:43marka do­dał no­wy tek­st Zdjęcie

wczoraj, 22:41PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

wczoraj, 21:49AMA do­dał no­wy tek­st ***

wczoraj, 21:46Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2