Wyszukiwarka: kocham (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: kocham — zgromadziliśmy 53 teksty.

Kocham życie, przy­jacielu, i na­wet wte­dy, kiedy zra­niło mnie tak bar­dzo, że przez krótką chwilę zap­ragnęłam um­rzeć, na­wet wte­dy nie po­pełniłam zdrady. 

cytat dnia z 18 kwietnia 2010 roku
zebrał 472 fiszki

— Kochasz mnie, więc mnie zabijasz?
— Kocham cię i to mnie zabija. 

cytat dnia z 7 czerwca 2009 roku
zebrał 258 fiszek

Nie piszę, że Cię kocham, bo to bzdu­ra, ale pew­nie Cię kocham. 

cytat
zebrał 226 fiszek

Niedoj­rzała miłość mówi: kocham cię, po­nieważ cię pot­rze­buję. Doj­rzała mówi: pot­rze­buję cię, po­nieważ cię kocham. 

cytat dnia z 9 sierpnia 2013 roku
zebrał 222 fiszki

Kocham cię, to nic i wszys­tko zarazem. 

cytat
zebrał 215 fiszek

Kocham Cię, bo cały wszechświat sprzy­jał mi w tym, bym mógł Cię poznać. 

cytat
zebrał 201 fiszek

Im bar­dziej poz­naję ludzi, tym bar­dziej kocham zwierzęta. 

cytat dnia z 8 grudnia 2011 roku
zebrał 200 fiszek

A dziś Cię kocham o całe wczo­raj mocniej. 

cytat
zebrał 165 fiszek

Dlacze­go ja cię kocham, kocham aż do łez?
Nie wiem dlacze­go, ale tak już jest.
Dlacze­go drżę, dlacze­go właśnie ty?
Nie wiem, dlacze­go, wiem, że tak ma być.
A ty mnie już nie chcesz, nic cię nie przekona
I tyl­ko w tańcu trzy­masz mnie w ramionach. 

cytat
zebrał 107 fiszek

Kocham ziemię pod je­go sto­pami i po­wiet­rze nad je­go głową, i każda rzecz, której do­tyka, i każde słowo, ja­kie wy­powiada. kocham to, jak wygląda, i każdy je­go uczy­nek, i je­go samego. 

cytat
zebrał 96 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:30Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Wolnomularstwo zba­wieniem ma­luczkich.  

dzisiaj, 01:25Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Prostactwo w wy­powie­dziach, gru­biaństwo [...]

dzisiaj, 01:25skorek sko­men­to­wał tek­st Każdy z nas jest [...]

dzisiaj, 01:16Alojzy Chro­mola sko­men­to­wał tek­st Jak roz­ma­wia się z [...]

dzisiaj, 01:13Alojzy Chro­mola sko­men­to­wał tek­st Wzniosłość pro­woku­je upa­dek.  

dzisiaj, 01:09skorek sko­men­to­wał tek­st Prostactwo w wy­powie­dziach, gru­biaństwo [...]

dzisiaj, 01:05Alojzy Chro­mola sko­men­to­wał tek­st Wymowne ges­ty Język ser­ca i [...]

dzisiaj, 01:03Alojzy Chro­mola sko­men­to­wał tek­st Prostactwo w wy­powie­dziach, gru­biaństwo [...]

dzisiaj, 01:01skorek sko­men­to­wał tek­st Nie za­bijaj, usuń!

dzisiaj, 01:01Cris sko­men­to­wał tek­st Wymowne ges­ty Język ser­ca i [...]