Wyszukiwarka: fotografia (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: fo­tog­ra­fia — zgromadziliśmy 3 teksty.

Ludzkie nie­szczęścia są jak zna­leziona fo­tog­ra­fia - obojętna dla wszys­tkich, z wyjątkiem właściciela. 

cytat dnia z 11 stycznia 2015 roku
zebrał 46 fiszek

Fo­tog­ra­fia sta­nowi do­kument za­nurze­nia ludzi w czasie. 

cytat dnia z 17 listopada 2015 roku
zebrał 13 fiszek

Gdy tyl­ko umiera człowiek, umiera również je­go fotografia. 

cytat dnia z 22 października 2015 roku
zebrał 11 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:52Naja wy­powie­dział się w wątku wygarnijmy so­bie...ღ

dzisiaj, 10:40Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 10:29onejka sko­men­to­wał tek­st uległość ku­kiełki służy ma­nipu­lan­tom

dzisiaj, 10:21onejka sko­men­to­wał tek­st Nie bądź mi życiem, [...]

dzisiaj, 09:47życie1 sko­men­to­wał tek­st Jakie to smut­ne, niektórzy, [...]

dzisiaj, 09:45fyrfle wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jakie to smut­ne, niektórzy, [...]

dzisiaj, 09:42onejka sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć dzieli [...]

dzisiaj, 09:41onejka wy­powie­dział się w wątku wygarnijmy so­bie...ღ

dzisiaj, 09:38onejka sko­men­to­wał tek­st komentarz męska rzecz, ni­jak [...]