Wyszukiwarka: fotografia (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: fo­tog­ra­fia — zgromadziliśmy 3 teksty.

Ludzkie nie­szczęścia są jak zna­leziona fo­tog­ra­fia - obojętna dla wszys­tkich, z wyjątkiem właściciela. 

cytat dnia z 11 stycznia 2015 roku
zebrał 46 fiszek

Fo­tog­ra­fia sta­nowi do­kument za­nurze­nia ludzi w czasie. 

cytat dnia z 17 listopada 2015 roku
zebrał 13 fiszek

Gdy tyl­ko umiera człowiek, umiera również je­go fotografia. 

cytat dnia z 22 października 2015 roku
zebrał 11 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:59Cykam sko­men­to­wał tek­st Wszechświat jest tak og­romny, [...]

dzisiaj, 08:58Reynold sko­men­to­wał tek­st Wszechświat jest tak og­romny, [...]

dzisiaj, 08:57Cykam sko­men­to­wał tek­st Wszechświat jest tak og­romny, [...]

dzisiaj, 08:56Reynold sko­men­to­wał tek­st Wszechświat jest tak og­romny, [...]

dzisiaj, 08:35Cykam sko­men­to­wał tek­st Życie to stra­ta... Wpierw tra­cimy [...]

dzisiaj, 07:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Myśli sprzed 3 lat

dzisiaj, 02:18scorpion sko­men­to­wał tek­st Z upływem lat, czas [...]

dzisiaj, 01:09Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Życie to stra­ta... Wpierw tra­cimy [...]

dzisiaj, 00:52Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Sowicie nag­radza­ny cielesną roz­pustą [...]

dzisiaj, 00:04misiek45 sko­men­to­wał tek­st bezemocji