Wyszukiwarka: dziewczyn?� (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dziew­czyn?� — zgromadziliśmy 2 teksty.

W ogóle nie wy­daje się sta­ra. Ma zmar­szczki śmie­cho­we na po­liczkach i koło oczu. Kiedy raz się widziało ta­kie zmar­szczki na twarzy ko­biety, twarze młodych dziew­czyn wyglądają jak pus­te ma­py, nie od­kry­te te­reny, cze­kające, aż coś się zdarzy. 

cytat dnia z 14 stycznia 2011 roku
zebrał 122 fiszki

Żal mi nadziei, co się nie spełniły
żal białych płatków, co pom­knęły w dal,
żal mi tych dziew­czyn, które się spóźniły
na kar­na­wału naj­piękniej­szy bal 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:20Cykam sko­men­to­wał tek­st Dochodzimy do siebie, mierząc [...]

dzisiaj, 22:17wdech sko­men­to­wał tek­st Czas na upławy

dzisiaj, 22:14Cris sko­men­to­wał tek­st Z cza­sem się prze­konasz, [...]

dzisiaj, 22:12Cykam sko­men­to­wał tek­st Życie to stra­ta... Wpierw tra­cimy [...]

dzisiaj, 22:06wdech sko­men­to­wał tek­st Dochodzimy do siebie, mierząc [...]

dzisiaj, 22:01Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Życie to stra­ta... Wpierw tra­cimy [...]

dzisiaj, 21:59Cris sko­men­to­wał tek­st Powroty mają swój czas, [...]

dzisiaj, 21:48Cykam sko­men­to­wał tek­st Życie to stra­ta... Wpierw tra­cimy [...]

dzisiaj, 21:46Naja sko­men­to­wał tek­st Z upływem lat, czas [...]

dzisiaj, 21:41Why so se­rious sko­men­to­wał tek­st człowiek może być czym­kolwiek, [...]