Wyszukiwarka: dziewczyn?� (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dziew­czyn?� — zgromadziliśmy 2 teksty.

W ogóle nie wy­daje się sta­ra. Ma zmar­szczki śmie­cho­we na po­liczkach i koło oczu. Kiedy raz się widziało ta­kie zmar­szczki na twarzy ko­biety, twarze młodych dziew­czyn wyglądają jak pus­te ma­py, nie od­kry­te te­reny, cze­kające, aż coś się zdarzy. 

cytat dnia z 14 stycznia 2011 roku
zebrał 122 fiszki

Żal mi nadziei, co się nie spełniły
żal białych płatków, co pom­knęły w dal,
żal mi tych dziew­czyn, które się spóźniły
na kar­na­wału naj­piękniej­szy bal 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 06:20Cris sko­men­to­wał tek­st Jad niena­wiści

dzisiaj, 06:05Cris sko­men­to­wał tek­st Między na­rodzi­nami a śmier­cią [...]

dzisiaj, 06:01Cris sko­men­to­wał tek­st Przy­mus męczy or­ga­nizm, ale [...]

dzisiaj, 05:35one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 05:24one drop for all sko­men­to­wał tek­st sięgasz po książkę, a [...]

dzisiaj, 05:21one drop for all sko­men­to­wał tek­st niektórym wstyd za­myka us­ta [...]

dzisiaj, 05:19one drop for all sko­men­to­wał tek­st Najpopularniejsze wyszu­kiwa­nia z dzi­siaj: Peop­le [...]

dzisiaj, 05:18one drop for all sko­men­to­wał tek­st zobacz za­nim się wy­darzy

dzisiaj, 05:17one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 02:06Naja sko­men­to­wał tek­st Bardzo lu­bię in­ternet. Buszo­wanie [...]