Wyszukiwarka: dobrzy ludzie (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­rzy ludzie — zgromadziliśmy 647 tekstów.

Może, po­myślał, nie ma cze­goś ta­kiego jak dob­rzy i źli przy­jaciele. Może są po pros­tu tyl­ko przy­jaciele, ludzie, którzy będą przy to­bie, kiedy ci coś do­lega, i po­mogą ci, byś nie czuł [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 119 fiszek

Dob­rzy ludzie śpią le­piej niż źli, ale złym le­piej się wstaje.

The good peop­le sleep much bet­ter at night than the bad peop­le. Of cour­se, the bad peop­le en­joy the wa­king hours much mo­re. (ang.) 

cytat dnia z 12 lutego 2016 roku
zebrał 101 fiszek

Kiedy jes­teśmy szczęśli­wi, jes­teśmy zaw­sze dob­rzy, lecz kiedy jes­teśmy dob­rzy, nie zaw­sze jes­teśmy szczęśliwi. 

cytat
zebrał 77 fiszek

Różni ludzie, różna mądrość. 

cytat dnia z 5 maja 2011 roku
zebrał 76 fiszek

Tyl­ko płyt­cy ludzie znają siebie. 

cytat dnia z 29 kwietnia 2016 roku
zebrał 69 fiszek

Są ludzie, którzy roz­siewają światło. I są ludzie, którzy wszys­tko zaciemniają. 

cytat
zebrał 52 fiszki

Ludzie i piękne­go pog­rze­bu pot­ra­fią zazdrościć. 

cytat dnia z 23 stycznia 2016 roku
zebrał 46 fiszek

Może już nie py­tasz sze­roko ot­warty­mi ocza­mi dziec­ka, które dos­tało nies­podziewa­nie w twarz: dlacze­go? Te­raz, gdy spo­tyka cię ja­kaś ra­dość, już wiesz, że przyj­dzie wyrówna­nie - cier­pienie. Zaob­serwo­wałeś może jeszcze coś więcej. [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 41 fiszek

Ludzie nig­dy nie są tak dob­rzy ani tak źli jak ich opinie. 

cytat
zebrał 37 fiszek

Ludzie złote­go ser­ca! Sprze­dawaj­cie je drogo. 

cytat
zebrał 37 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:24szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:15Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Czujemy się wyjątko­wi tak [...]

dzisiaj, 22:12Bise sko­men­to­wał tek­st przenieś so­bie je­sień

dzisiaj, 22:09yestem sko­men­to­wał tek­st cno ty 

dzisiaj, 22:03yestem sko­men­to­wał tek­st Czujemy się wyjątko­wi tak [...]

dzisiaj, 22:01krysta sko­men­to­wał tek­st Czujemy się wyjątko­wi tak [...]

dzisiaj, 21:57yestem sko­men­to­wał tek­st chryzante my 

dzisiaj, 21:56yestem sko­men­to­wał tek­st - po ile cze­reśnie [...]

dzisiaj, 21:55krysta sko­men­to­wał tek­st choćodeszli po­zos­ta­li w nas

dzisiaj, 21:47liliowięc sko­men­to­wał tek­st chryzante my