Wyszukiwarka: dobranoc (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­ra­noc — zgromadziliśmy 6 tekstów.

Pow­tarzając dob­ra­noc, nie dałbym ci zasnąć. 

cytat dnia z 10 listopada 2010 roku
zebrał 248 fiszek

Dzień dob­ry, a gdy­byśmy się nie spot­ka­li: dob­ry wieczór i dobranoc. 

cytat dnia z 13 czerwca 2009 roku
zebrał 84 fiszki

Dob­ra­noc, lu­by! jeszcze raz dobranoc!
Smu­tek roz­sta­nia tak bar­dzo jest miły,
Że by dob­ra­noc wciąż us­ta mówiły. 

cytat
zebrał 78 fiszek

Pękło szlachet­ne ser­ce. Dob­ra­noc, mój książę.
Zaśnij przy śpiewie aniołów. 

cytat
zebrał 19 fiszek

A po­nieważ ra­zem z każdym zacho­dem słońca gi­nie ja­kaś sta­ra praw­da, a z każdym je­go wscho­dem rodzi się no­wa, po­nieważ każda noc gwiaździs­ta roz­rzu­ca po niebie na­siona przyszłych tęsknot i marzeń, ponieważ [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 17 fiszek

Mógłbym tak pleść bez końca
z poetyc­kiego nawyku...
Dob­ra­noc. Ad­res ojca:
Ale­ja Róż i Słowików. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:44onejka sko­men­to­wał tek­st świadomość krop­li czy­ni cię [...]

dzisiaj, 21:40Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:40Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 21:38onejka sko­men­to­wał tek­st *#*#*

dzisiaj, 21:38onejka sko­men­to­wał tek­st komentarz męska rzecz, ni­jak [...]

dzisiaj, 21:37MyArczi sko­men­to­wał tek­st świadomość krop­li czy­ni cię [...]

dzisiaj, 21:36M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:35MyArczi wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 21:34Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

dzisiaj, 21:32M44G wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera