Wyszukiwarka: dla ukochanego (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla ukocha­nego — zgromadziliśmy 813 tekstów.

Dla ciebie jes­tem ateistą, dla Bo­ga - kon­struk­tywną opozycją. 

cytat dnia z 26 października 2010 roku
zebrał 220 fiszek

Na początku miłości trze­ba chodzić bar­dzo os­trożnie, do­piero później można się puścić pędem przez po­la pros­to w objęcia ukocha­nego, kiedy ma się pew­ność, że nas nie wyśmieje, jeśli się potkniemy. 

cytat dnia z 25 sierpnia 2013 roku
zebrał 145 fiszek

Ser­ce miej ot­warte dla wszys­tkich, zaufaj niewielu. 

cytat dnia z 10 czerwca 2013 roku
zebrał 126 fiszek

Gdy­bym umarła, byłoby to dla świata obojętne! 

cytat
zebrał 101 fiszek

Strachy. Co za luk­sus dla wyobraźni. 

cytat dnia z 20 listopada 2012 roku
zebrał 98 fiszek

Dla moich Po­laków nie ma rzeczy niemożliwych. 

cytat
zebrał 73 fiszki

Bóg mowę nam wy­myślił dla uk­ry­wania myśli. 

cytat dnia z 20 sierpnia 2011 roku
zebrał 63 fiszki

Uf­ność niewin­nych jest naj­większym da­rem dla kłamcy. 

cytat dnia z 25 maja 2012 roku
zebrał 59 fiszek

Dla chrześci­jani­na sy­tuac­ja nig­dy nie jest beznadziejna. 

cytat
zebrał 55 fiszek

Wie­dza jest dru­gim słońcem dla ludzi. 

cytat dnia z 25 lipca 2011 roku
zebrał 49 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:25Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jakby mjoł gi­tare to [...]

dzisiaj, 22:24funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Współcześnie wiele rzeczy ro­bi [...]

dzisiaj, 22:19veraikon sko­men­to­wał tek­st Współcześnie wiele rzeczy ro­bi [...]

dzisiaj, 22:14veraikon sko­men­to­wał tek­st Kuchnia tak zwa­nego ser­ca

dzisiaj, 22:13veraikon sko­men­to­wał tek­st Zbieg oko­liczności - wy­bieg [...]

dzisiaj, 22:12funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Współcześnie wiele rzeczy ro­bi [...]

dzisiaj, 22:11veraikon sko­men­to­wał tek­st Zbieg oko­liczności - wy­bieg [...]

dzisiaj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st absurdalnie można dos­tać ty­le szczęścia że [...]

dzisiaj, 21:52Cris sko­men­to­wał tek­st dodajesz sił po­godą ducha dzielisz ges­ty [...]

dzisiaj, 21:46veraikon sko­men­to­wał tek­st Współcześnie wiele rzeczy ro­bi [...]