Wyszukiwarka: dla dzieci (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla dzieci — zgromadziliśmy 926 tekstów.

Dla ciebie jes­tem ateistą, dla Bo­ga - kon­struk­tywną opozycją. 

cytat dnia z 26 października 2010 roku
zebrał 220 fiszek

Jeżeli dzieci mają jakąś prze­wagę nad do­rosłymi, [...] to jest nią umiejętność szyb­kiego wybaczania. 

cytat dnia z 19 lutego 2012 roku
zebrał 147 fiszek

Bóg nig­dy nie re­zyg­nu­je ze swoich dzieci, na­wet z ta­kich, które stoją ple­cami do Niego. 

cytat dnia z 5 sierpnia 2010 roku
zebrał 105 fiszek

Miłość to oj­ciec ra­tujący dzieci z płonące­go bu­dyn­ku, wy­noszący je i ginący przy tym. Kiedy kochasz przes­ta­jesz żyć dla siebie, żyjesz dla in­nej osoby. 

cytat dnia z 11 maja 2011 roku
zebrał 105 fiszek

(...) naj­lep­sze, co mężczyz­na może uczy­nić dla swoich dzieci, to kochać ich matkę... 

cytat dnia z 27 grudnia 2011 roku
zebrał 76 fiszek

Życie - to ok­res cza­su, które­go jedną połowę zat­ru­wają nam rodzi­ce, a drugą dzieci. 

cytat
zebrał 67 fiszek

Ziemi nie dzie­dziczy­my po naszych rodzi­cach, pożycza­my ją od naszych dzieci. 

cytat dnia z 11 stycznia 2012 roku
zebrał 52 fiszki

Wa­riaci, po­dob­nie jak dzieci, nie dają za wyg­raną, dopóki ich życze­nie nie zos­ta­nie spełnione. 

cytat
zebrał 44 fiszki

Nauka to po­karm dla rozumu. 

cytat dnia z 4 września 2014 roku
zebrał 35 fiszek

Dla człowieka to je­den mały krok, dla ludzkości skok ogromny. 

cytat dnia z 26 maja 2013 roku
zebrał 33 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:29MyArczi sko­men­to­wał tek­st Człowieku zrób ten je­den [...]

dzisiaj, 22:27M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:20Cris sko­men­to­wał tek­st ***ile ra­dości uśmie­chu pot­rze­ba...  

dzisiaj, 22:15Krisso sko­men­to­wał tek­st Partaczą a po­tem gdaczą [...]

dzisiaj, 22:15Cris sko­men­to­wał tek­st Po set­ce jeszcze bar­dziej [...]

dzisiaj, 22:14Krisso sko­men­to­wał tek­st Lawina uniesień

dzisiaj, 22:13Krisso sko­men­to­wał tek­st Lu­bię ciepło... Nie [...]

dzisiaj, 21:56Evulka sko­men­to­wał tek­st za po­wieka­mi ... skry­wam [...]

dzisiaj, 21:41Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Na co cze­kasz

dzisiaj, 21:40Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Budzę się w łóżku [...]