Wyszukiwarka: dla dzieci (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla dzieci — zgromadziliśmy 926 tekstów.

Dla ciebie jes­tem ateistą, dla Bo­ga - kon­struk­tywną opozycją. 

cytat dnia z 26 października 2010 roku
zebrał 220 fiszek

Jeżeli dzieci mają jakąś prze­wagę nad do­rosłymi, [...] to jest nią umiejętność szyb­kiego wybaczania. 

cytat dnia z 19 lutego 2012 roku
zebrał 147 fiszek

Bóg nig­dy nie re­zyg­nu­je ze swoich dzieci, na­wet z ta­kich, które stoją ple­cami do Niego. 

cytat dnia z 5 sierpnia 2010 roku
zebrał 105 fiszek

Miłość to oj­ciec ra­tujący dzieci z płonące­go bu­dyn­ku, wy­noszący je i ginący przy tym. Kiedy kochasz przes­ta­jesz żyć dla siebie, żyjesz dla in­nej osoby. 

cytat dnia z 11 maja 2011 roku
zebrał 105 fiszek

(...) naj­lep­sze, co mężczyz­na może uczy­nić dla swoich dzieci, to kochać ich matkę... 

cytat dnia z 27 grudnia 2011 roku
zebrał 76 fiszek

Życie - to ok­res cza­su, które­go jedną połowę zat­ru­wają nam rodzi­ce, a drugą dzieci. 

cytat
zebrał 67 fiszek

Ziemi nie dzie­dziczy­my po naszych rodzi­cach, pożycza­my ją od naszych dzieci. 

cytat dnia z 11 stycznia 2012 roku
zebrał 52 fiszki

Wa­riaci, po­dob­nie jak dzieci, nie dają za wyg­raną, dopóki ich życze­nie nie zos­ta­nie spełnione. 

cytat
zebrał 44 fiszki

Nauka to po­karm dla rozumu. 

cytat dnia z 4 września 2014 roku
zebrał 35 fiszek

Dla człowieka to je­den mały krok, dla ludzkości skok ogromny. 

cytat dnia z 26 maja 2013 roku
zebrał 33 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:40Cris sko­men­to­wał tek­st Głupota to wspa­niała wa­da, [...]

dzisiaj, 18:38Cris sko­men­to­wał tek­st Jesteś ślep­cem, tyl­ko nies­te­ty [...]

dzisiaj, 18:01dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:39Logos sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak auto­bus. [...] 

dzisiaj, 17:30dark smurf sko­men­to­wał tek­st Jesteś ślep­cem, tyl­ko nies­te­ty [...]

dzisiaj, 16:00M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:48nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Motto por­ta­lu: kar­pia chcę

dzisiaj, 15:47M44G sko­men­to­wał tek­st Motto kochan­ki : Puść [...]

dzisiaj, 15:45M44G sko­men­to­wał tek­st Motto por­ta­lu: kar­pia chcę

dzisiaj, 15:40nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Czasem burzy­my mu­ry tyl­ko [...]