Wyszukiwarka: czas (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: czas — zgromadziliśmy 284 teksty.

Chcę trochę cza­su, bo czas leczy rany. 

cytat dnia z 10 lutego 2010 roku
zebrał 249 fiszek

Nie bądź pew­ny, że masz czas bo pew­ność niepewna. 

cytat dnia z 18 sierpnia 2011 roku
zebrał 172 fiszki

Naj­częstszy ludzki błąd - nie prze­widzieć burzy w piękny czas. 

cytat dnia z 3 kwietnia 2010 roku
zebrał 147 fiszek

Przeklęty bądź, ze­garze, w którym czas nie może być cofniony. 

cytat dnia z 1 listopada 2012 roku
zebrał 106 fiszek

Sa­mot­nym jest się wte­dy, gdy ma się czas. 

cytat
zebrał 95 fiszek

Czas to nie dro­ga szyb­kiego ruchu po­między kołyską a gro­bem, czas - to miej­sce na za­par­ko­wanie pod słońcem. 

cytat dnia z 13 maja 2013 roku
zebrał 82 fiszki

Jeśli kochasz, czas zaw­sze odnajdziesz. 

cytat
zebrał 73 fiszki

Wspom­nienia zniek­ształcają per­spek­tywę, a te naj­bar­dziej żywe pot­ra­fią uni­ces­twić czas 

cytat
zebrał 46 fiszek

Czas ty­le mi zab­rał, co dał. 

cytat
zebrał 43 fiszki

-Naj­wyższy czas, abyś nau­czył się sza­cun­ku dla starszych!
-Raczej czas, aby Pan na sza­cunek zasłużył. 

cytat
zebrał 37 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:40Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Może cały nasz wszechświat [...]

dzisiaj, 17:37Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Gubimy własną formę, przy­bierając [...]

dzisiaj, 17:09LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gubimy własną formę, przy­bierając [...]

dzisiaj, 17:05WilceeQ` wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:53minimalistyczna sko­men­to­wał tek­st tak już jest, ból zastępu­je [...]

dzisiaj, 16:47Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st tak już jest, ból zastępu­je [...]

dzisiaj, 16:43yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość on­li­ne