Wyszukiwarka: cisza (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cisza — zgromadziliśmy 29 tekstów.

Cisza przy­jacielu, roz­dziela bar­dziej niż przes­trzeń. Cisza przy­jacielu nie przy­nosi słów, cisza za­bija na­wet myśli. 

cytat dnia z 21 stycznia 2010 roku
zebrał 373 fiszki

Trzy słowa najdziwniejsze

Kiedy wy­mawiam słowo Przyszłość,
pier­wsza sy­laba od­chodzi już do przeszłości.

Kiedy wy­mawiam słowo Cisza,
niszczę ją.

Kiedy wy­mawiam słowo Nic,
stwarzam coś, co nie mieści się w żad­nym niebycie. 

cytat dnia z 3 listopada 2009 roku
zebrał 342 fiszki

Gdy­by ludzie roz­ma­wiali tyl­ko o tym, co ro­zumieją, za­padłaby nad światem wiel­ka cisza. 

cytat dnia z 28 sierpnia 2012 roku
zebrał 212 fiszek

Za głośno? Co jest za głośne? Tyl­ko cisza. Cisza, w której się człowiek roz­pa­da jak w próżni. 

cytat dnia z 14 kwietnia 2011 roku
zebrał 147 fiszek

Od mu­zyki piękniej­sza jest tyl­ko cisza. 

cytat dnia z 6 lutego 2010 roku
zebrał 116 fiszek

Naj­więcej o mu­zyce zaw­sze nam mówi cisza, która pa­nuje jak ar­tysta występuje. 

cytat
zebrał 89 fiszek

I nieraz, gdy cisza aż krzyczy, trze­ba ją zagłuszyć czymś jeszcze głośniejszym. 

cytat dnia z 28 lutego 2012 roku
zebrał 84 fiszki

Kiedy wy­powiadam słowo "cisza", niszczę ją. 

cytat
zebrał 55 fiszek

Cisza – chwała sil­nych, schro­nienie słabych. 

cytat dnia z 3 sierpnia 2012 roku
zebrał 47 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:44Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Czasem idąc w przód, [...]

dzisiaj, 09:43onejka sko­men­to­wał tek­st Nie wszys­tko wiem i [...]

dzisiaj, 09:39onejka sko­men­to­wał tek­st Sztuką jest tak w [...]

dzisiaj, 09:28aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Pisanie jest nałogiem ludzi [...]

dzisiaj, 09:17Adnachiel sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć dzieli [...]

dzisiaj, 08:47Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Déja vu 

dzisiaj, 08:42Reynold sko­men­to­wał tek­st Dialog Władzy z na­rodem [...]

dzisiaj, 08:04Reynold sko­men­to­wał tek­st Dialog Władzy z na­rodem [...]

dzisiaj, 07:20giulietka sko­men­to­wał tek­st Sztuką jest tak w [...]