Wyszukiwarka: było minęło (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: było minęło — zgromadziliśmy 311 tekstów.

Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie. Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem. Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszystko. 

cytat dnia z 28 października 2009 roku
zebrał 268 fiszek

Ludzie lu­bią kom­pli­kować so­bie życie, jak­by już sa­mo w so­bie nie było wys­tar­czająco skomplikowane. 

cytat dnia z 21 stycznia 2013 roku
zebrał 216 fiszek

Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło. Czas dla mnie w miej­scu przystanął. 

cytat
zebrał 167 fiszek

To, co dziś jest rzeczy­wis­tością, wczo­raj było niereal­nym marzeniem. 

cytat
zebrał 142 fiszki

Wszys­cy mężczyźni są ta­cy sa­mi, mają tyl­ko różne twarze, żeby można było ich rozpoznać. 

cytat dnia z 30 maja 2012 roku
zebrał 141 fiszek

Nig­dy nie jes­teśmy tak bied­ni, aby nie stać nas było na udziele­nie po­mocy bliźniemu. 

cytat dnia z 6 lipca 2010 roku
zebrał 138 fiszek

Nie ma co się dręczyć. Trze­ba zam­knąć ten roz­dział, za­pom­nieć, wy­mazać, wy­kaso­wać, od­kochać się, poz­być się te­go pli­ku z włas­nej pa­mięci. Trud­no. Było, minęło. 

cytat
zebrał 111 fiszek

Co było pier­wsze: po­mysłowość czy lenistwo? 

cytat dnia z 4 grudnia 2010 roku
zebrał 108 fiszek

Było ich tro­je: on, ona i skutek. 

cytat dnia z 6 listopada 2010 roku
zebrał 107 fiszek

O tym, że się jest szczęśli­wym, wie się do­piero po­tem, kiedy to minęło. Człowiek żyje zmianą. 

cytat dnia z 16 lutego 2012 roku
zebrał 98 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:37Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st W umysłach ludzi woj­na [...]

dzisiaj, 01:27Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st W umysłach ludzi woj­na [...]

dzisiaj, 01:23PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st W umysłach ludzi woj­na [...]

dzisiaj, 01:21karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Tak często bra­kuje nam [...]

dzisiaj, 01:19karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Z mądrością jest jak [...]

dzisiaj, 01:18PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Jakbym chciana,ale nie chce...to­bym [...]

dzisiaj, 01:15karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Żadnej książki nie oce­nia [...]

dzisiaj, 01:13karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Cóż to za życie, [...]

dzisiaj, 01:12karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Znów pa­pieros za pa­piero­sem [...]

dzisiaj, 01:08Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Aby zro­zumieć ludzi i [...]