Wyszukiwarka: angielsku (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: an­giel­sku — zgromadziliśmy 1 tekst.

Wszys­cy uśmie­chają się w tym sa­mym języ­ku. Tyl­ko uśmiech jest jed­na­kowy na całym świecie. Możesz się uśmie­chnąć po an­giel­sku, a będzie to znaczyło dokład­nie to sa­mo w Tajlandii. 

cytat dnia z 29 czerwca 2010 roku
zebrał 196 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 03:13laser show sko­men­to­wał tek­st Kobiety trze­ba sza­nować, będzie [...]

dzisiaj, 02:03A.Pech sko­men­to­wał tek­st Kobiety trze­ba sza­nować, będzie [...]

dzisiaj, 01:59A.Pech sko­men­to­wał tek­st Kompromitującemu się człowieko­wi nie [...]

dzisiaj, 01:57A.Pech sko­men­to­wał tek­st Dobry wier­sz to / [...]

dzisiaj, 01:55A.Pech sko­men­to­wał tek­st Uprawianie fi­lozo­fii upad­ku,to for­ma [...]

dzisiaj, 01:48A.Pech sko­men­to­wał tek­st Psia do­la...  

dzisiaj, 01:40A.Pech sko­men­to­wał tek­st przerażającego pros­tac­twa nie da [...]

dzisiaj, 01:35Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Ciasne umysły cier­pią na [...]

dzisiaj, 01:30Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Wolnomularstwo zba­wieniem ma­luczkich.  

dzisiaj, 01:25Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Prostactwo w wy­powie­dziach, gru­biaństwo [...]