Wyszukiwarka: angielsku (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: an­giel­sku — zgromadziliśmy 1 tekst.

Wszys­cy uśmie­chają się w tym sa­mym języ­ku. Tyl­ko uśmiech jest jed­na­kowy na całym świecie. Możesz się uśmie­chnąć po an­giel­sku, a będzie to znaczyło dokład­nie to sa­mo w Tajlandii. 

cytat dnia z 29 czerwca 2010 roku
zebrał 196 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 11:11Cris sko­men­to­wał tek­st Każde przet­rwa­nie... po­zys­ku­je ko­lor wschodzące­go [...]

dzisiaj, 11:02Peakinop sko­men­to­wał tek­st O czym

dzisiaj, 10:49one drop for all sko­men­to­wał tek­st Jedynie w ab­sur­dzie jest [...]

dzisiaj, 10:44Peakinop sko­men­to­wał tek­st Pan Józek, grze­bał się [...]

dzisiaj, 10:35Banitka sko­men­to­wał tek­st Uciekam od siebie z [...]

dzisiaj, 10:34Banitka sko­men­to­wał tek­st O czym

dzisiaj, 10:29Peakinop sko­men­to­wał tek­st Jedynie w ab­sur­dzie jest [...]

dzisiaj, 10:11one drop for all sko­men­to­wał tek­st Jedynie w ab­sur­dzie jest [...]

dzisiaj, 10:07liliowięc sko­men­to­wał tek­st Wiersz o tym, że [...]