Wyszukiwarka: alkohol (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: al­ko­hol — zgromadziliśmy 6 tekstów.

Al­ko­hol re­duku­je udrękę py­tań związa­nych z ob­ra­zem sa­mego siebie. 

cytat dnia z 15 lutego 2013 roku
zebrał 30 fiszek

Al­ko­hol może zmienić ma­kijaż rzeczy­wis­tości, ale nie ją samą. 

cytat
zebrał 26 fiszek

Pośpie­sznie ub­rała się w czar­ne raj­sto­py , krótką czarną spódnicę, czar­ne bu­ty i czar­ny T-shirt - wszys­tko pop­la­mione po­nieważ pełniło podwójną fun­kcję ro­boczych ciuchów i nor­malnych rzeczy. Pla­my dało się zo­baczyć tylko [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 18 fiszek

Al­ko­hol nic nie stwarza, tyl­ko potęguje. 

cytat dnia z 9 listopada 2015 roku
zebrał 17 fiszek

Szu­mi al­ko­hol i wieczność...
Mruczą: "Za­lał się gość..."
A ja: "Zgódźcie na Drogę Mleczną
taksówkę... Ja już mam dość..." 

cytat
zebrał 3 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 03:02one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 03:01Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Może cały nasz wszechświat [...]

dzisiaj, 02:53one drop for all sko­men­to­wał tek­st Człowiek, które­go oj­czyzną jest [...]

dzisiaj, 02:49one drop for all sko­men­to­wał tek­st Tęsknota tkwi w mu­zyce, między [...]

dzisiaj, 02:45one drop for all sko­men­to­wał tek­st Może cały nasz wszechświat [...]

dzisiaj, 02:11Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Może cały nasz wszechświat [...]

dzisiaj, 01:37Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Może cały nasz wszechświat [...]

dzisiaj, 01:32WilceeQ` wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 00:18cry4you sko­men­to­wał tek­st Nie chce widzieć Twe­go [...]