Wyszukiwarka: alkohol (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: al­ko­hol — zgromadziliśmy 6 tekstów.

Al­ko­hol re­duku­je udrękę py­tań związa­nych z ob­ra­zem sa­mego siebie. 

cytat dnia z 15 lutego 2013 roku
zebrał 30 fiszek

Al­ko­hol może zmienić ma­kijaż rzeczy­wis­tości, ale nie ją samą. 

cytat
zebrał 26 fiszek

Pośpie­sznie ub­rała się w czar­ne raj­sto­py , krótką czarną spódnicę, czar­ne bu­ty i czar­ny T-shirt - wszys­tko pop­la­mione po­nieważ pełniło podwójną fun­kcję ro­boczych ciuchów i nor­malnych rzeczy. Pla­my dało się zo­baczyć tylko [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 18 fiszek

Al­ko­hol nic nie stwarza, tyl­ko potęguje. 

cytat dnia z 9 listopada 2015 roku
zebrał 17 fiszek

Szu­mi al­ko­hol i wieczność...
Mruczą: "Za­lał się gość..."
A ja: "Zgódźcie na Drogę Mleczną
taksówkę... Ja już mam dość..." 

cytat
zebrał 3 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:37Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st W umysłach ludzi woj­na [...]

dzisiaj, 01:27Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st W umysłach ludzi woj­na [...]

dzisiaj, 01:23PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st W umysłach ludzi woj­na [...]

dzisiaj, 01:21karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Tak często bra­kuje nam [...]

dzisiaj, 01:19karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Z mądrością jest jak [...]

dzisiaj, 01:18PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Jakbym chciana,ale nie chce...to­bym [...]

dzisiaj, 01:15karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Żadnej książki nie oce­nia [...]

dzisiaj, 01:13karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Cóż to za życie, [...]

dzisiaj, 01:12karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Znów pa­pieros za pa­piero­sem [...]

dzisiaj, 01:08Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Aby zro­zumieć ludzi i [...]