Wyszukiwarka: kto wie zakręt bliski (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: kto wie zakręt blis­ki — zgromadziliśmy 869 tekstów.

Od­ważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że is­tnieją rzeczy ważniej­sze niż strach. 

cytat dnia z 2 lipca 2010 roku
zebrał 421 fiszek

Im więcej się wie, tym częściej się milczy. 

cytat dnia z 8 czerwca 2011 roku
zebrał 154 fiszki

Kto nic nie wie, mu­si we wszys­tko wierzyć. 

cytat dnia z 20 czerwca 2010 roku
zebrał 120 fiszek

Człowiek nie wie, czym jest prag­nienie, dopóki się nie napije. 

cytat dnia z 2 grudnia 2014 roku
zebrał 97 fiszek

Nie zas­ta­nawiaj się kto ma rację, kto się my­li, ani kto jest lep­szy czy gor­szy. Nie bądź ani za, ani przeciw. 

cytat dnia z 1 lutego 2011 roku
zebrał 87 fiszek

Szu­kający szczęścia jest jak pi­jak, który nie może tra­fić do do­mu, ale wie, że ma dom. 

cytat dnia z 24 sierpnia 2011 roku
zebrał 76 fiszek

Nie mu­siała ro­zumieć sen­su życia, wys­tar­czyło spot­kać Ko­goś, kto go zna. A po­tem zasnąć w Je­go ra­mionach jak dziec­ko, które wie, że ktoś sil­niej­szy od niego chro­ni je przed wszel­kim złem i niebezpieczeństwami. 

cytat
zebrał 75 fiszek

Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje. 

cytat
zebrał 66 fiszek

Najmądrzej­szy jest, który wie cze­go nie wie. 

cytat dnia z 4 listopada 2011 roku
zebrał 62 fiszki

[...] pat­rzył [...] na poły z prze­rażeniem, na poły z nadzieją, jak ktoś, kto nie wie, czy jest u pro­gu szczęścia czy katastrofy. 

cytat dnia z 29 października 2014 roku
zebrał 62 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:33zofija do­dał no­wy tek­st Lepiej nudzić się sa­memu, [...]

dzisiaj, 13:31zofija do­dał no­wy tek­st Idą święta, a tu [...]

dzisiaj, 13:26zofija do­dał no­wy tek­st Wpuścisz gościa do wnętrza i [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]

dzisiaj, 13:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 12:34Nina K do­dał no­wy tek­st (19III-23III) do M