Wyszukiwarka: życiu (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: życiu — zgromadziliśmy 289 tekstów.

W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca. 

cytat dnia z 17 grudnia 2009 roku
zebrał 753 fiszki

Naj­piękniej­szych chwil w życiu nie zap­la­nujesz. One przyjdą same. 

cytat dnia z 13 lutego 2010 roku
zebrał 555 fiszek

[...] naj­gorzej w życiu to sa­mot­nym być. 

cytat dnia z 9 lutego 2010 roku
zebrał 491 fiszek

Mi­mo to kochała go na­dal, bo – po raz pier­wszy w życiu – poz­nała, co to wolność. 

cytat
zebrał 246 fiszek

Daj każde­mu dniu szansę sta­nia się naj­piękniej­szym w całym twoim życiu. 

cytat dnia z 20 grudnia 2011 roku
zebrał 168 fiszek

W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym. 

cytat dnia z 9 listopada 2013 roku
zebrał 152 fiszki

Są chwi­le w życiu ludzkim, pod­czas których mil­cze­nie zastępu­je naj­wznioślej­szą mowę. 

cytat dnia z 8 kwietnia 2012 roku
zebrał 138 fiszek

W życiu jest coś więcej do zro­bienia niż tyl­ko zwiększać je­go tempo. 

cytat dnia z 20 lutego 2011 roku
zebrał 135 fiszek

— Jest ktoś w pa­na życiu?
— W tej chwi­li jest pani. 

cytat
zebrał 133 fiszki

W życiu naj­częstsze są dwie sy­tuac­je: al­bo coś spiep­rzyłeś, al­bo ktoś ka­zał ci spieprzać. 

cytat dnia z 14 sierpnia 2012 roku
zebrał 128 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:25onejka sko­men­to­wał tek­st nie po­zos­tał mi po [...]

dzisiaj, 20:25yestem sko­men­to­wał tek­st BINARIA jeżeli będziesz dos­ta­wać sa­me [...]

dzisiaj, 20:22yestem sko­men­to­wał tek­st nie po­zos­tał mi po [...]

dzisiaj, 20:15onejka sko­men­to­wał tek­st BINARIA jeżeli będziesz dos­ta­wać sa­me [...]

dzisiaj, 20:12M44G sko­men­to­wał tek­st Zagubiony

dzisiaj, 20:09Cris sko­men­to­wał tek­st Zagubiony

dzisiaj, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st niby słowa nie pieniądz, [...]

dzisiaj, 20:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ludzie nie przes­tają cier­pieć, [...]

dzisiaj, 20:00onejka sko­men­to­wał tek­st niby słowa nie pieniądz, [...]

dzisiaj, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Paradoksalnie; ludzie puści, to [...]