Wyszukiwarka: życie jest (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: życie jest — zgromadziliśmy 5268 tekstów.

Śmiech jest jak sól, życie bez niego nie smakuje. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Życie jest tyl­ko stratą czasu. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Bo­gac­two zaw­sze nas­ta­wione jest na po­kaz, ale życie człowieka bied­ne­go – to rzecz poufna. 

cytat dnia z 6 grudnia 2015 roku
zebrał 14 fiszek

Kochać życie jest sen­sem życia. 

cytat dnia z 29 grudnia 2015 roku
zebrał 14 fiszek

Życie jest za­baw­ne, kiedy się tyl­ko przes­tać nad nim zastanawiać. 

cytat
zebrał 14 fiszek

W grun­cie rzeczy życie jest piękne właśnie dla­tego, bo nie za­leży wyłącznie od ciebie. 

cytat
zebrał 13 fiszek

[...] życie bez cier­pienia jest jak jedze­nie bez soli. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Spałem i śniłem, że życie jest ra­dością. Obudziłem się i zo­baczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zo­baczyłem, że służba jest szczęściem. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Życie to nie jest spra­wa dla wszystkich 

cytat
zebrał 11 fiszek

Życie rzad­ko jest spra­wied­li­we. Bóg nie roz­dziela nie­szczęść równo. 

cytat
zebrał 11 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:55Cris sko­men­to­wał tek­st Ale jeżeli mnie kochałeś, dlacze­go [...]

dzisiaj, 22:46Cris sko­men­to­wał tek­st Byłam... Jes­tem... 

dzisiaj, 22:34onejka sko­men­to­wał tek­st Wiara, dla licznych, to [...]

dzisiaj, 22:34Cykam sko­men­to­wał tek­st Powiedz mi co Ci [...]

dzisiaj, 22:30onejka sko­men­to­wał tek­st Drugi człowiek jest lus­trem, [...]

dzisiaj, 22:30yestem sko­men­to­wał tek­st Powiedz mi co Ci [...]

dzisiaj, 22:30M44G sko­men­to­wał tek­st Byłam... Jes­tem... 

dzisiaj, 22:28Reynold sko­men­to­wał tek­st Drugi człowiek jest lus­trem, [...]

dzisiaj, 22:28Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Drugi człowiek jest lus­trem, [...]

dzisiaj, 22:27Cykam sko­men­to­wał tek­st Powiedz mi co Ci [...]