Wyszukiwarka: życie jest (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: życie jest — zgromadziliśmy 5268 tekstów.

Śmiech jest jak sól, życie bez niego nie smakuje. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Życie jest tyl­ko stratą czasu. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Bo­gac­two zaw­sze nas­ta­wione jest na po­kaz, ale życie człowieka bied­ne­go – to rzecz poufna. 

cytat dnia z 6 grudnia 2015 roku
zebrał 14 fiszek

Kochać życie jest sen­sem życia. 

cytat dnia z 29 grudnia 2015 roku
zebrał 14 fiszek

Życie jest za­baw­ne, kiedy się tyl­ko przes­tać nad nim zastanawiać. 

cytat
zebrał 14 fiszek

W grun­cie rzeczy życie jest piękne właśnie dla­tego, bo nie za­leży wyłącznie od ciebie. 

cytat
zebrał 13 fiszek

[...] życie bez cier­pienia jest jak jedze­nie bez soli. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Spałem i śniłem, że życie jest ra­dością. Obudziłem się i zo­baczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zo­baczyłem, że służba jest szczęściem. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Życie to nie jest spra­wa dla wszystkich 

cytat
zebrał 11 fiszek

Życie rzad­ko jest spra­wied­li­we. Bóg nie roz­dziela nie­szczęść równo. 

cytat
zebrał 11 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:13życie1 sko­men­to­wał tek­st Wędrówka

dzisiaj, 21:08Vergil sko­men­to­wał tek­st Wędrówka

dzisiaj, 21:07M44G sko­men­to­wał tek­st od nieuda­nych wier­szy, gor­sze [...]

dzisiaj, 21:01eskimo sko­men­to­wał tek­st po czwar­te - j 

dzisiaj, 20:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wierz w co chesz, [...]

dzisiaj, 20:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczęściem rodziców, to uczes­tniczyć [...]

dzisiaj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłość by­wa śle­pa, ale [...]

dzisiaj, 20:16Why so se­rious sko­men­to­wał tek­st Poeta i myśli­ciel w [...]

dzisiaj, 20:15życie1 sko­men­to­wał tek­st Uciec stąd

dzisiaj, 20:15Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jechołym autos­tra­dum pod prund [...]