Wyszukiwarka: żałować (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: żałować — zgromadziliśmy 7 tekstów.

Kochać i tra­cić, pragnąć i żałować;

Pa­dać bo­leśnie i znów się podnosić.

Krzyczeć tęskno­cie: PRECZ! i błagać: PRO­WADŹ! -
Oto jest życie: nic a jakże dosyć... 

cytat
zebrał 83 fiszki

Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. 

cytat dnia z 11 sierpnia 2014 roku
zebrał 32 fiszki

Le­piej grzeszyć i żałować. Niż żałować, że się nie grzeszyło. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Późno mądrość przychodzi

Cze­go pragnąć się godzi.

Ale próżno żałować

Cze­go nie szło zachować. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Le­piej po­kuto­wać za to, cze­go się użyło, aniżeli żałować te­go, cze­go się nie zaznało. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Człowiek praw­dzi­wie re­ligij­ny nie po­winien żałować swej przeszłości - ona była wa­run­kiem je­go powołania. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Le­piej żałować, że na przyjęciu nie po­wie­dzieliśmy żad­ne­go dow­ci­pu, niż żałować, że powiedzieliśmy. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:37LiaMort wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

dzisiaj, 10:29dark smurf sko­men­to­wał tek­st szelest

dzisiaj, 10:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

dzisiaj, 10:23LiaMort wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

dzisiaj, 10:09scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

dzisiaj, 09:59onejka sko­men­to­wał tek­st Wychyleni trzy­mają po­ziom.  

dzisiaj, 09:58Adnachiel sko­men­to­wał tek­st astronomiczna je­sień

dzisiaj, 09:49onejka sko­men­to­wał tek­st Przepięknie *pierwsza próba naj­krótsze­go afo­ryz­mu