Wyszukiwarka: świetle (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: świet­le — zgromadziliśmy 11 tekstów.

Gdy­by na tym świecie pa­nowała spra­wied­li­wość, wszys­cy dos­ta­wali­byśmy o wiele więcej man­datów od po­lic­ji – za przechodze­nie przez ulicę na czer­wo­nym świet­le, za zbyt szybką jazdę sa­mocho­dem, za zaśmieca­nie traw­ników. Żąda­my spra­wied­li­wości tyl­ko wte­dy, kiedy nam się opłaca, a zaz­wyczaj tak nie jest. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:22Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Papiżym miołym być ale [...]

dzisiaj, 15:07Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 14:31Logos sko­men­to­wał tek­st Lepsze praw­dzi­we kłam­stwo niż [...]

dzisiaj, 12:14sprajtka sko­men­to­wał tek­st Więcej ludzi łapie doła [...]

dzisiaj, 12:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st Więcej ludzi łapie doła [...]

dzisiaj, 12:06sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nawet be­zin­te­resow­na miłość wie­dziona [...]

dzisiaj, 12:05sprajtka sko­men­to­wał tek­st proste drze­wo szyb­ciej sta­je [...]

dzisiaj, 11:25yestem sko­men­to­wał tek­st W ob­liczu kwiatów zaw­sze czu­je [...]

dzisiaj, 11:24yestem sko­men­to­wał tek­st Moja miłość jest jak [...]

dzisiaj, 11:15yestem sko­men­to­wał tek­st Bóg stworzył ko­bietę, a [...]