Wyszukiwarka: świetle (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: świet­le — zgromadziliśmy 11 tekstów.

Gdy­by na tym świecie pa­nowała spra­wied­li­wość, wszys­cy dos­ta­wali­byśmy o wiele więcej man­datów od po­lic­ji – za przechodze­nie przez ulicę na czer­wo­nym świet­le, za zbyt szybką jazdę sa­mocho­dem, za zaśmieca­nie traw­ników. Żąda­my spra­wied­li­wości tyl­ko wte­dy, kiedy nam się opłaca, a zaz­wyczaj tak nie jest. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:50Cris sko­men­to­wał tek­st Zdarta płyta za­cina na [...]

dzisiaj, 14:47Walenty sko­men­to­wał tek­st Religia oraz jej wszel­kie [...]

dzisiaj, 14:44Walenty sko­men­to­wał tek­st Kto ustępu­je przed siłą [...]

dzisiaj, 14:35Cris sko­men­to­wał tek­st najpiękniej ludzie kłamią o [...]

dzisiaj, 14:19Cris sko­men­to­wał tek­st O zmarłych pa­mięta się [...]

dzisiaj, 14:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st najpiękniej ludzie kłamią o [...]

dzisiaj, 14:08Cris sko­men­to­wał tek­st oblicze

dzisiaj, 13:56giulietka sko­men­to­wał tek­st nie łez diamen­ty [...]

dzisiaj, 13:54natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Z nadziei wy­ras­ta­myw­te­dy kiedy nam [...]

dzisiaj, 13:54giulietka sko­men­to­wał tek­st najpiękniej ludzie kłamią o [...]