Wyszukiwarka: świetle (cytaty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: świet­le — zgromadziliśmy 11 tekstów.

Gdy­by na tym świecie pa­nowała spra­wied­li­wość, wszys­cy dos­ta­wali­byśmy o wiele więcej man­datów od po­lic­ji – za przechodze­nie przez ulicę na czer­wo­nym świet­le, za zbyt szybką jazdę sa­mocho­dem, za zaśmieca­nie traw­ników. Żąda­my spra­wied­li­wości tyl­ko wte­dy, kiedy nam się opłaca, a zaz­wyczaj tak nie jest. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:39scorpion sko­men­to­wał tek­st Z upływem lat, czas [...]

dzisiaj, 22:38Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 22:36Naja sko­men­to­wał tek­st Z upływem lat, czas [...]

dzisiaj, 22:07Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Życie to stra­ta... Wpierw tra­cimy [...]

dzisiaj, 22:01Cykam sko­men­to­wał tek­st Życie to stra­ta... Wpierw tra­cimy [...]

dzisiaj, 21:59bystry.76 sko­men­to­wał tek­st [3 la­ta, 1 miesiąc [...]

dzisiaj, 21:59Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Życie to stra­ta... Wpierw tra­cimy [...]

dzisiaj, 21:53bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:50amel. sko­men­to­wał tek­st [3 la­ta, 1 miesiąc [...]

dzisiaj, 21:41scorpion sko­men­to­wał tek­st W Rzeszo­wie te­raz jest [...]