Wyszukiwarka: przypadek (anegdoty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­padek — zgromadziliśmy 7 tekstów.

Brał pod lupę
swą pa­pierową chałupę
przez przy­padek spalił,
ale lupę ocalił. 

anegdota
zebrała 40 fiszek • 28 kwietnia 2011, 21:20

Tak nag­le się poz­na­li. Tak przy­pad­ko­wo. Przez przy­padek poz­na­wali się co­raz bar­dziej i bar­dziej. Tak sta­li się dla siebie naj­ważniej­szy­mi ludźmi na świecie.
Zu­pełnie przez przypadek. 

anegdota
zebrała 9 fiszek • 30 grudnia 2013, 12:41

Cza­sem w życiu dzieje się właśnie to, że idzie on, idzie ona, nie znają się czys­ty przy­padek, zrządze­niem lo­su właśnie przez przy­padek musną się dłonią, led­wo niemalże niewyczu­wal­nie a później po tym [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 8 fiszek • 22 lipca 2014, 15:14

I zno­wu to uczu­cie, jak­by coś roz­ry­wało Cię od środ­ka. Budzisz się ra­no, pat­rzysz w ok­no a tam kil­ka drzew, na których wi­dać mniej, i mniej liści, myślisz "Zaczy­na się ko­lej­ny dzień [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 5 fiszek • 14 września 2013, 22:01

ZDRA­DA RA­NA NA SER­CU

Zdra­da jest za­pew­ne wy­darze­niem którym nikt nie chciałby żeby w je­go życiu zais­tniało ,ale zdarza się tak,że niektórym oso­bom to się przyt­ra­fia .
Zdradzają nas oso­by które są [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 30 stycznia 2013, 14:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie narze­kaj na klatkę [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Z myśle­niem jest po­dob­nie, [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st każdy wo­li z kimś [...]

dzisiaj, 00:32yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jest godzien zaufa­nia [...]

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Wariaci są be­zimien­ni.  

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st Dobre ar­gu­men­ty nie is­tnieją, [...]

dzisiaj, 00:01yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy win­ny być je­dynie [...]

wczoraj, 23:59yestem sko­men­to­wał tek­st jeśli nie nau­czysz się [...]

wczoraj, 23:55yestem sko­men­to­wał tek­st *