Wyszukiwarka: pi��kne prawdziwe s��owa (anegdoty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi��kne praw­dzi­we s��owa — zgromadziliśmy 20 tekstów.

"owoc" przemyśleń?
oświetl s k l e p i k gołą pupą,
wte­dy przyjdą i coś k u p i ą... 

anegdota
zebrała 15 fiszek • 30 lipca 2015, 12:16

Pi­roman? Człowiek omyłko­wo ob­darzo­ny i s k r ą b o ż ą. 

anegdota
zebrała 12 fiszek • 8 października 2015, 13:27

z cyk­lu : OGŁOSZE­NIA PRÓŻNE

Poszu­kuję me­cena­sa s z t u k i .
Niech po­może mnie wy­dać .
Cho­ciaż za mąż. 

anegdota
zebrała 8 fiszek • 14 grudnia 2014, 19:54

Ja­kieś dwa la­ta te­mu, będąc głębo­komyśli‐cielem, zas­ta­nawiałem się jak mam wie‐dzieć, że coś jest na prawdę praw­dzi­we. Tak so­bie myśląc, wy­ciągnąłem z por­tfe­la plas­ti­kową kartę z grupą krwi i in­ny­mi ta‐ki­mi, którą [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 7 fiszek • 20 września 2015, 09:24

Os­tatnio sprzeczałem się z ukochaną...

Ja twier­dziłem, że słowa­mi i czy­nami da się za­bić na­wet naj­szczer­sze uczu­cie miłości.
Ona, że jak jest praw­dzi­we, to jest to nie możli­we, można za­bić wszys­tko in­ne, ale uczu­cie pozostanie.

Śmie­szna spra­wa, bo chy­ba obyd­wo­je mieliśmy rację...

Ja za­biłem w niej uczu­cie, ona we mnie siłę, wiarę i nadzieję. 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 23 grudnia 2012, 15:20

po/mi­mo bu­lu* i bra­ku nadzieji*
nie wy­bieram s* śmieci

Odtwórz  

anegdota
zebrała 6 fiszek • 24 maja 2015, 09:52

Wyob­raźcie so­bie dwójkę młodych ludzi, którzy się kochają, po­mimo wielu różnic, nie tyl­ko w sty­lu życia (bo kto by po­myślał, że grzeczna, an­giel­ska pan­na, za­durzy się w zbun­to­wanym mu­zyku?). Pech chciał, że [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 5 fiszek • 4 sierpnia 2012, 00:09

Praw­dzi­we kochać nie znaczy z pożąda­nia a wyłącznie wte­dy, gdy znaj­du­je się po­rozu­mienie Ro­zumu z Sercem. 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 4 maja 2013, 01:38

-Czuję się sa­mot­na. -pomyślałam.
-Czu­jesz się sa­mot­na? -za­pytał mnie nag­le ja­kiś głos.
-Nie...jaa...cza­sami... -zaczęłam, próbując szyb­ko coś wymyślić.
-"Nie po­win­naś się tak czuć. Dob­rze wiesz, że masz mnie i zaw­sze możesz na mnie liczyć!"
Obej­rzałam się [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 4 fiszki • 5 kwietnia 2015, 19:49

ANEG­DO­TA CZA­SU OŁOWIU.

Mój sąsiad, pros­ty ro­bot­nik, kiedy słuchał kar­kołom­nych uników pa­na kan­clerza, pew­nej ku­rii, to cze­kał tyl­ko, kiedy ten po­wie do wszys­tkich, to krótkie pod­su­mowujące zda­nie całą kon­fe­ren­cję, a wy­rażającą , to, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 3 fiszki • 29 września 2013, 11:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:07Eufemia do­dał no­wy tek­st Ludziom zwyk­le wy­daje się, [...]

dzisiaj, 16:01kirke13 sko­men­to­wał tek­st Jestem jak po­wiew wiat­ru,jak [...]

dzisiaj, 15:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 15:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 15:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 14:27fyrfle do­dał no­wy tek­st 21.11.2018r.  

dzisiaj, 12:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Opowieść

dzisiaj, 12:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]