Wyszukiwarka: niebie (anegdoty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebie — zgromadziliśmy 6 tekstów.

Ty piszący mój ko­lego – ar­tysto, baj­ko­pisarzu, li­ryku, wie­szczu, zbaw­co, twórco… – czy jak­kolwiek na­kazu­jesz się na­zywać. Cóż czy­nisz światu i dlacze­go piórem władasz? W imię ja­kich ideałów duszę swą odsłaniasz, ku [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 11 fiszek • 6 maja 2014, 18:51

Na im­pre­zie z pra­cy, po pa­ru głębszych, kiedy za­padła już nic ko­lega usiadł na krawężni­ku i zaczął me­dyto­wać mrucząc jakąś man­trę we włas­nym języ­ku. Jest ze Sri Lan­ki i kiedyś je­den mnich [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 5 fiszek • 26 września 2015, 23:35

W in­ne­go słońca blasku
i w in­nych gwiazd niebie
będziemy szu­kać siebie
I in­nej jutrzenki
świt nas rozpłomieni
zwiędłą pur­purą jesieni
I w in­nym wcieleniu
bla­dy trup księżyca
obróci ku nam lica
I in­ne­go zmierzchu
całunem mrok okryje
nas aż po szyje
I innej [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 3 fiszki • 24 stycznia 2017, 15:24

nie ma praw­dy, nie ma fałszu. więc wszys­tko może być prawdą, wszys­tko może być fałszem. mogę to naz­wać jak chcę, i ty możesz to naz­wać jak chcesz. naz­wijmy to ra­zem i uwierzmy- [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 15 września 2015, 22:02

Coś mrugnęło na niebie...
Błys­ka­wica - pomyślał.

Po chwi­li dos­tał wiadomość:
"Kocha­nie właśnie widziałam spa­dającą gwiazdę... ;)"

Wte­dy zro­zumiał, że to przeznaczenie...
__________________
Ro­man­tyk ;) 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 9 lipca 2012, 21:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:24doremi sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:20danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli siebie um­niej­szasz czy­nisz [...]

dzisiaj, 20:20Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:20Cropka sko­men­to­wał tek­st Bóg wie kim jes­teś, [...]

dzisiaj, 20:18danioł sko­men­to­wał tek­st Człowiek mnie zat­rzy­muje, wszys­tko [...]

dzisiaj, 20:17danioł sko­men­to­wał tek­st Cała ko­muni­kac­ja opar­ta jest [...]

dzisiaj, 20:16doremi sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:15Cropka sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:14danioł sko­men­to­wał tek­st Bóg wie kim jes­teś, [...]

dzisiaj, 20:13Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]